Назад до всіх новин

PRO участь адвоката у справах щодо позбавлення батьківства

16 Грудня 2020

Сьогодні десятки тисяч дітей в Україні страждають від неналежного поводження з боку рідних та безвідповідальності своїх батьків. Інститут позбавлення батьківських прав залишається виключним, крайнім заходом впливу на батьків, які недобросовісно виконують свої обов’язки щодо виховання та утримання власних дітей. Справи про позбавлення батьківських прав завжди є досить чутливими з огляду на те, що вирішуються долі дітей. Тож тут для адвоката важливо підійти до питання максимально практично, зібравши необхідну доказову базу для встановлення істини та обґрунтування правової позиції у суді. 

Взагалі, позбавлення батьківських прав допускається лише щодо дітей, які не досягли 18 років. Це питання може бути вирішене судом лише після повного, всебічного й об’єктивного з’ясування ним обставин справи і характеру ставлення батьків до дітей. 

У цій статті авторства адвокатки Оксани Константинової пропонується розглянути деякі підстави позбавлення батьківства, обставини, які слід довести адвокату та докази, котрі необхідно зібрати для успішного вирішення справи.  

Перелік підстав щодо позбавлення батьківства є виключним та міститься в ст. 164 Сімейного кодексу України (далі – СК України). Кожна з підстав позбавлення батьківських прав має самостійних характер і підлягає окремому доказуванню. Найбільш розповсюдженою підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення від виконання батьками обов’язків по вихованню дитини. Ця підстава займає найбільшу питому вагу серед інших підстав  ст. 164 СК України.

Ухилення від виконання батьківських обов’язків передбачає систематичне невиконання обов’язку турбуватись про дітей, в чому воно б не виражалось – не годувати, не забезпечувати необхідним одягом, медичною допомогою, не займатись навчанням дитини, тобто не робити нічого для задоволення життєво важливих потреб дитини. Частіше за все байдуже ставлення до дитини, яка страждає від голоду, холоду, хвороби поєднується з руйнівною для її особистості поведінкою батьків – пияцтвом на очах дитини, застосуванням нецензурної лайки, перетворення дитини у свідка аморальних вчинків тощо.

Про участь органів опіки та піклування 

Сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою – це закріплює ч. 3 ст. 51 Конституції України  та ст. 5 СК України. Держава створює умови для зміцнення сім’ї. Для цього в Україні сформована система державних органів, на які покладено обов’язок здійснювати правовий захист прав і законних інтересів дитини. Одним із таких органів, на який покладено функції захисту прав і законних інтересів дитини, є орган опіки та піклування.

При розгляді позовної заяви про позбавлення батьківства позивач повинен у позовній заяві зазначити 3-ю особу – орган опіки та піклування, який буде надавати суду висновки про доцільність позбавлення батьківських прав особи. За таким висновком може звернутись також позивач до подачі позовної заяви про позбавлення батьківства, який вже до позовної заяви долучить ці висновки опіки та піклування. Таким чином  ви значно скоротите час розгляду справи в суді щодо вирішення питання про позбавлення батьківства.

Існують випадки, коли один із батьків, займаючись власними потребами, не дбає про дитину та не виконує свої обов’язки стосовно неї. Наприклад, дитина проживає з одним із батьків, який систематично залишає її зі сторонніми особами більш ніж на 1 день. Якщо при встановленні фактів про позбавлення батьківства іншому з батьків стала відома така інформація, то він (батько або мати, інший родич) може заявити в орган опіки та піклування про перевірку умов проживання дитини. Тобто орган опіки та піклування в цьому випадку встановить не тільки факт перебування дитини в іншій родині, але й буде мати право провести з цим батьком (матір’ю) виховну бесіду, оформивши це документально. Вказані документи за клопотанням у судовому процесі позивача можуть бути витребувані  судом в органі опіки та піклування при вирішенні питання щодо позбавлення батьківства та бути доказами позовних вимог  в судовому процесі. 

Про докази щодо невиконання одним із батьків своїх батьківських обов’язків перед дитиною

У разі залишення дитини зі сторонніми особами особою, що позбавляється батьківства, також можливо надавати до суду докази щодо перебування такої особи в іншому місці. Наприклад, інформацією з готелю про зняття номеру такою особою та відсутність  перебування в номері дитини,  інформацію з прикордонної служби про перетин кордону без дитини та інше.

Для підготовки позову щодо позбавлення батьківських прав необхідно встановити фактичні дані, які підтверджують, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, а саме: не купує дитині одягу, іграшок, книг, не відвідує з дитиною лікувальний заклад чи не купує ліки, якщо у дитини є хронічні захворювання, залишає дитину без нагляду у сторонніх осіб, злісно не виконує вимоги та рекомендації органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх.

Вказані фактичні обставини можливо підтвердити довідками з лікувального закладу, школи, дитячого садочка, санаторію, в яких повинно бути зазначено хто саме водить дитину до лікарняного закладу, школи, дитячого садку або в інший заклад та із зазначенням факту, що батько або мати, яких позбавляють батьківства, не приймав участі в цих заходах, не відвідував загальні збори (не надавав грошових коштів для потреб школи чи дитячого садка, тощо).

Факти, що особа, яку позбавляють батьківства,  не виконує батьківських обов’язків, також можуть підтвердити в судовому засіданні свідки. Свідками можуть бути сусіди, учителі, вихователі, родичі тощо, тобто особи, з якими спілкується дитина та які можуть надати свідчення, що особа, яку позбавляють батьківства не приходила відвідувати дитину чи не займалась із дитиною грою, перевіркою виконання домашніх завдань зі школи тощо, не дізнавалась про її потреби, не приносила іграшок (ліків, одягу, продуктів харчування, не надавала грошової допомоги та інше.)

Доказами того, що особа, яку позбавляють батьківства, не відвідує дитину (не проживає з дитиною) можуть бути акти обстеження умов проживання дитини, які можуть складати житлова комунальна установа чи ОСББ. У такому акті зазначається склад сім’ї, а також інформація  про те, що дитина  мешкає тільки з одним батьком (матір’ю або іншим родичем) та в квартирі, де мешкає дитина, немає речей особи, яку позбавляють батьківства.

У разі встановлення фактів, що батько (мати) вже залучався/-лась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських прав  (ст. 184 КУпАП),  веде антисоціальну поведінку чи є особою із судимістю (або притягнутою  до кримінальної відповідальності), до позовної заяви про позбавлення батьківства необхідно долучити:

  • довідку з відділу національної поліції про притягнення особи за ст. 184 КупАП, чи про притягнення до кримінальної відповідальності; 
  • довідку про судимість чи відбування покарання в місцях позбавлення волі.
Про докази, що підтверджують факти піклування над дитиною тільки одного із батьків 

Адвокату також слід приділити увагу доказам, які підтверджують факти піклування тільки одного із батьків (родича) за дитиною. Це можуть бути чеки про купівлю батьком (матір’ю чи іншим родичем) з яким мешкає дитина, одягу, книжок, ліків (при наявності призначення лікарських засобів лікарем, що повинно бути підтверджено довідкою лікарської установи) оплату дитячого садка, санаторної путівки тощо. Копії цих документів обов’язково слід долучити до позовної заяви.

Крім цього, не зайвим буде також встановити місце роботи особи, яку позбавляють батьківства та отримати довідку щодо її доходу (заявити про витребування такої довідки у відповідача або за місцем його роботи (в податковій службі) в судовому процесі). У разі відсутності у такої особи роботи чи доходу, слід отримати довідку з  державного центру зайнятості про те, що така особа не стала на облік, що буде доказом того, що особа таким чином чином не намагається отримати роботу з метою забезпечувати потреби дитини та створювати належні умови для розвитку  природних здібностей дитини.

Можливо родина, де проживає дитина, отримує послуги як соціально незахищена сім’я, що перебуває у складних обставинах, від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради. У цьому випадку до позовної заяви варто долучити висновки  центру про становище в сім’ї. Наприклад, про зловживання алкоголем особи, яку позбавляють батьківства, про її батьківський потенціал стосовно дитини, про встановлення фактів насильства з її боку стосовно дитини та матері (батька) або  про факти виїздів фахівців центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та мобільної бригади для надання допомоги, зокрема психологічної; звернень центру до національної  поліції за фактами насильства в сім’ї та інше.

Про вилучення дитини в особи, яка позбавляється батьківства

Одночасно із підготовкою позовної заяви про позбавлення батьківства можливо  будуть виникати підстави для вилучення дитини від особи, що буде позбавлена батьківства, зокрема, у зв’язку із пияцтвом, застосуванням насильства, зайняттям проституцією. З цього приводу необхідно звернутись до служби у справах дітей місцевої ради та отримати  наказ щодо тимчасово влаштування дитини до сім’ї іншого родича, на яку покладено відповідальність за життя та здоров`я дитини. Такий наказ необхідно буде долучити до позовної заяви.

Про приклади застосування висновку психолога як доказу  

Одним із вагомих важелів для прийняття рішення судом при розгляді позовної заяви про позбавлення батьківських прав може стати висновок психолога, який можливо отримати за адвокатським запитом чи зверненням позивача. Висновки може надавати будь-який психолог (зокрема психолог, який працює в дитячому садку чи школі,  висновки яких надаються на безоплатній основі).

При наданні запиту психологу та з метою отримання висновку, який можливо буде використати як доказ в судовому процесі,  важливо в запиті прямо зазначити, які саме питання вас цікавлять, тобто зазначити, що при проведенні діагностичної роботи з дитиною необхідно встановити відносини батько (мати) – дитина за методом Жиля Рене.

Зі зразком запиту до психолога можна ознайомитись тут.

Зразок висновків психолога.

Зразок висновків органу опіки та піклування

Крім цього, з власної практики можу порадити рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області про позбавлення батьківських прав по справі  №263/638/19 від 27.05.2020, яке може бути корисним для ознайомлення при підготовці позовної заяви до суду.

Також може стати в нагоді рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 31.01.2020  по справі №263/8607/19, прийняте за щодо оскарження висновків органу опіки та піклування про  позбавлення батьківства.

Тож у справах про позбавлення батьківських прав дуже важливо приділяти значну увагу підготовці та збору доказової бази  та  пам’ятати, що  в цих спорах на першому плані повинні бути інтереси самої дитини. Сподіваюсь, що інформація цієї статті була вам корисною. Хотілося б, щоб батьки усвідомлювали всю відповідальність перед своїми дітьми за їх виховання та турботу про них і таких справ у практиці адвоката було менше. Бажаю успіхів у судових процесах!

Автор: Оксана Константинова, адвокат

*Матеріал підготовлено в рамках ініціативи мережі правових клубів “Стань автором PRAVOKATOR