Назад до всіх новин

Правові аспекти волонтерської діяльності в Україні

27 Липня 2023

З початком повномасштабної війни в Україні волонтерський рух запрацював ще з більшою потужністю. Зараз в Реєстрі волонтерів майже 5000 осіб, але зрозуміло, що реальна цифра в рази більша. Зважаючи на зростання ролі волонтерської діяльності у період дії воєнного стану ми не можемо не приділити увагу саме правовому регулюванню такої діяльності. 

Мережею правових клубів PRAVOKATOR проведено онлайн-тренінг «Правові аспекти волонтерської діяльності в Україні», участь в якому взяли юристи системи надання БПД, адвокати та волонтери, які співпрацюють з центрами з надання БВПД. Тренеркою заходу виступила Аліна Загурська, адвокатка юридичної компанії «Лагерта».

 

Визначення понять

Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. (Ст. 1 ЗУ «Про волонтерську діяльність»). Тут же закріплені напрями здійснення волонтерської діяльності.

Волонтерська, благодійна чи гуманітарна допомога?

Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном. (Ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу»).

Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. (Ст. 1 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»).

 • Волонтерська допомога – роботи або послуги.
 • Гуманітарна допомога – товари або грошові кошти.

Є різновидами благодійної допомоги.

Правовий статус волонтера

Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтер має право на:

 • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
 • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;
 • відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 Закону;
 • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:

 • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
 • витрати на отримання візи;
 • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
 • витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
 • витрати на поштові та телефонні послуги, пов’язані із здійсненням волонтерської діяльності;
 • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.
Як підтвердити статус волонтера? 

1)Включення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – Реєстр) через територіальний орган ДПС (не є обов’язковим).

Для включення до Реєстру фізична особа подає у паперовій або електронній формі (в тому числі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг) заяву із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті).

Включення до Реєстру здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня (Закон № 2757 від 16.11.2022).

2) Одержання посвідчення волонтера від ГО чи БФ (зразок не затверджено).

Договори у сфері волонтерства

Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору. (ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про волонтерську діяльність»).

За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом встановленого в договорі строку, а зазначена організація чи установа зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.

У договорі може визначатися порядок відшкодування волонтеру витрат, пов’язаних з виконанням договору.

Коли договір має бути укладено в обов’язковому порядку?

 • У разі надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та надання волонтерської допомоги ЗСУ, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
 • За бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.
 • У разі відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги.

Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.

Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.

Оподаткування волонтерської діяльності

Законом № 2747-IX від 16.11.2022 “ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, зібраної волонтерами” установлено, що норми щодо визначення доходу, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої благодійниками – фізичними особами, які до 1 січня 2023 року включені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, у період з 24 лютого 2022 року до дати їх включення до зазначеного Реєстру.

Сума благодійної допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, якщо вона:

 • отримана благодійниками – фізичними особами, які включені до Реєстру;
 • отримана для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених ПК України;
 • у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Термін – до 31 грудня включно року, наступного за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Ввезення транспортного засобу як гуманітарного вантажу

З метою забезпечення високої мобільності та переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон здійснюється пропуск автомобілів високої прохідності (виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси; седанів це не стосується).

Опрацьовано таку послідовність дій, а саме:

 • при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом ТЗ проходить встановлений Порядком паспортний контроль, на який надається закордонний паспорт та будь-який документ на ТЗ з метою його ідентифікації;
 • в подальшому під час проходження митного контролю відповідно до постанови КМУ №174 від 01.03.2022 року, водієм (декларантом) заповнюється Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначаються ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску; в подальшому у розділі «Вид допомоги» вказується дані САМОГО транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду; автомобіль оформляється інспектором митниці як ТОВАР (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення;

 • Також декларант вносить інформацію, що він зобов’язується зняти даний ТЗ з обліку;
 • після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває з пункту пропуску.