Назад до всіх новин

Особливості проведення судових екпертиз для відшкодування збитків, завданих внаслідок бойових дій

31 Липня 2023

Оцінити реальні масштаби руйнувань і розмір завданих країні збитків, внаслідок збройної агресії російської федерації наразі, вкрай проблематично. Одне з найбільш актуальних та болючих питань, з яким громадяни звертаються до юристів, стосується отримання справедливої компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Розмір завданих збитків можна визначити провівши судову будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу.

 

Координаційним центром з надання правової допомоги організовано проведення вебінару, під час якого спікер Ігор Свістунов, судовий експерт ТОВ «Центр будівельних та земельних експертиз, розповів про  проблемні питання, що виникають при проведенні судових будівельно-технічних та оціночно-будівельних експертиз для відшкодування збитків, завданих внаслідок бойових дій.

Переглянути вебінар

Визначення понять

Будівельно-технічна експертиза – це різновид інженерно-технічної експертизи, що передбачає проведення спеціального дослідження фахівцем, для з’ясування технічного стану будівлі після проведення робіт.

Оціночно –будівельна експертиза – це дослідження в ході якого визначається вартість будинковолодіння, житлового будинку, споруд

Варто розуміти, що об’єкти нерухомого майна за ступенем пошкодження класифікуються на:

Пошкоджені об’єкти нерухомого майна – об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, та можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції.

Знищені об’єкти нерухомого майна – об’єкти нерухомого майна, які знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, та відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним.

Для того щоб отримати відшкодування збитків внаслідок  пошкодження нерухомого майна недостатньо тільки юридично правильно зафіксувати сам факт пошкодження майна. Потрібно також здійснити оцінку завданих збитків. І саме тут необхідне залучення відповідного експерта. Проте варто пам’ятати, що Експерт з правом проведення будівельно-технічних експертиз не     встановлює причину пошкодження (обстріл, вибухова хвиля, тощо).

Алгоритм залучення експерта за заявою:
 1. Надання експерту усіх необхідних матеріалів та формування питань, які ставляться на вирішення експертизи.
 2. Ознайомлення експерта з матеріалами, аналіз їх та визначення можливості проведення експертизи.
 3. Заключення договору з експертною установою
 4. Виїзд експерта на об’єкт нерухомості та огляд і обмір постраждалого майна
 5. Проведення експертом необхідних розрахунків та складання висновку експерта

Результати проведення експертиз та експертних досліджень викладаються у письмовому документі – висновку експерта, де експерт попереджається про кримінальну відповідальність за надання неправдивого висновку, який і стане належним доказом пошкодження майна.

Висновок експерта слугуватиме належним доказом для забезпечення виплат.

Яку інформацію включає висновок експерта?
 • відомості про стан об’єкту дослідження з описом наявних пошкоджень;
 • аналіз інформації про стан об’єкту до пошкоджень;
 • застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосування;
 • розрахунки вартості відновлювальних робіт;
 • розрахунок доцільності відновлення;
 • ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них;
 • результати дослідження.

Основні показники, які визначаються в рамках будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи:

 • вартість зруйнованого та пошкодженого майна;
 • фактичні витрати, здійснені для відновлення пошкодженого нерухомого майна;
 • вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів благоустрою;
 • фактичні витрати, здійснені для відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів благоустрою;
 • вартість зруйнованих та пошкоджених об’єктів незавершеного будівництва житлової нерухомості.
Алгоритм проведення розрахунків збитків

Визначення вартості відновлення об’єктів нерухомого майна, яке зазнало значних пошкоджень та руйнувань, потребує обчислення витрат на заміщення (відтворення) земельних поліпшень.

Визначення всіх видів зносу при обчисленні вартості відновлення не здійснюється, оскільки у випадках повного знищення об’єкту встановлення такого зносу неможливе, а у випадках часткового знищення, недоцільне через втрату властивостей конструкцій від позапроектних впливів, оскільки конструкції не були розраховані на навантаження від бойових дій.

Розрахунок кошторисної вартості об’єкту

Кошторис – це документ, в якому визначається вартість майбутнього будівництва об’єкта, ремонту, реконструкції.

При виконанні експертного дослідження об’єми робіт в кошторисах розраховуються на підставі матеріалів обміру, а у випадку коли провести фактичні обміри неможливе у зв’язку з руйнуванням або значними пошкодженнями розрахунок кошторисної вартості може бути виконаний на підставі інших вихідних даних – матеріали БТІ, техніко-економічні показники об’єкту, опис його конструктивного вирішення.

Розрахунок з використанням укрупненого одиночного показника будівельного аналога

У цьому методі використовують вартість одиниці уніфікованого показника корисності будівлі чи споруди, що досліджується – 1 куб.м об’єму будинку, 1 кв.м. площі об’єкту, 1 метр довжини і т.п.

Для розрахунків використовують дані про вартість одиночного показника об’єкта-аналога. Такі дані наведено в збірниках укрупнених показників відновної вартості (УПВВ) будівель і споруд різного призначення. Вартість одиночного показника коригується на відмінності, які існують між аналогом і об’єктом, що досліджується. Коригування виконується за капітальністю, матеріалами, об’ємно-планувальними рішеннями та інженерним обладнанням.

Метод розбивки по компонентам

Метод базується на тому, що вартість об’єкта розраховується як сума вартості окремих компонентів. В якості компонентів можна розглядати набір робіт, що виконують на будівництві субпідрядні організації, або використати розбивки по профілю робіт, тобто розподілити по спеціалізації – бетонники, муляри, сантехніки і ін.

Метод об’єктів – аналогів

Цей метод базується на використанні інформації про вартість, яку можливо отримати в проектних організаціях, які були пов’язані з проектуванням об’єктів аналогічного функціонального використання.

Метод визначення вартості по укрупненим конструктивним елементам чи видам робіт

Цей метод є різновидом вартості одиничного показника будівельного аналога і базується на використанні в якості одиниць виміру характерних показників вартості укрупнених обсягів окремих видів робіт – 1 куб. м цегляної кладки, 1 кв. м фарбування поверхні, монтаж воріт 1 шт., будівництво колодязю та ін. Цим методом встановлення вартості зручно користуватися, коли об’єкт дослідження зазнав значних пошкоджень і руйнувань.

Метод опосередкованої вартості

Для масової оцінки вартості відновлення та/або відсутності достатніх вихідних даних щодо об’єктів (зокрема, відомостей про конструктивні характеристики, доступність та можливість обстеження тощо), можуть бути застосовані показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України та вартість будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України.

Урахування супутніх витрат

Визначення розміру супутніх витрат залежить від району будівництва, стану ринку у конкретному регіоні тощо. До цих витрат можна віднести витрати з організації процесу створення, реконструкції або ремонтування.

При визначенні вартості відновлення методом опосередкованої вартості, розрахунок може доповнюватись витратами, які не включені до опосередкованої вартості нового будівництва: демонтажні роботи, підготовчі роботи, що не відносяться до підготовки будівельного майданчика (протиаварійні, розмінування тощо).

При визначенні вартості відновлення іншими методами, розрахунок може доповнюватись витратами, які є супутніми прямими витратами, зокрема вишукувальні роботи, проектні роботи, підготовчі роботи, витрати щодо отримання дозвільної документації та проходження державної експертизи проектів, інші витрати, обумовлені галузевими особливостями об’єкту при належному обґрунтування їх включення до вартості відновлення.

Детальніше про відшкодування збитків та отримання компесації за пошкоджене чи зруйноване майно