Назад до бібліотеки

Державна підтримка будівництва доступного житла для ВПО: законодавство та практика

17 Листопада 2023

Державна підтримка будівництва доступного житла,відповідно до ст. 4 Закону України “Про запобіганнявпливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», передбачає, щодоступне житло – збудовані і ті, що будуються задержавної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири.”

Державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту.
Державна підтримка у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання)доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту надається особам, на яких поширюється дія пунктів 19-24 частини першої статті 6, пунктів 10-15 частини другої статті 7 та абзаців другого, четвертого і шостого частини першоїстатті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Право на отримання державної підтримки надається громадянам, які потребуютьполіпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Детальніше тут