Назад до всіх новин

Звільнення з військової служби під час воєнного стану

31 Січня 2023

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» (далі – Закон), положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Втім поняття «військова служба» є досить широким і включає в себе строкову службу, контрактну службу, службу за призовом під час мобілізації тощо. В цій статті розглянемо підстави звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Які є підстави звільнення для мобілізованих?
 • за віком;
 • за станом здоров’я;
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
 • через сімейні обставини або інші поважні причини тощо.

Розглянемо кожну з причин окремо.

Звільнення за віком

Отже звільнення за віком передбачає можливість військовослужбовця звільнитись з військової служби при досягненні граничного віку, який становить 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу – 65 років. Однак військовослужбовець може продовжити свою службу максимально на 5 років за наявності високої мотивації, досвіду та відповідного висновку військово-лікарської комісії.

Звільнення за станом здоров’я

Звільнення за станом здоров’я відбувається на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Порядок проходження військово-лікарської експертизи передбачений Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджену наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402. Ним же затверджений і перелік хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Детальніше про оскарження рішень військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії.

Звільнення за наявності обвинувального вироку суду

Якщо військовослужбовця буде засуджено до позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання – настає автоматичне звільнення з військової служби.

Звільнення за сімейними обставинами

Ця категорія є найбільш поширеною. До сімейних обставин, які дозволяють військовослужбовцю звільнитись з військової служби належать:

 1. виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років (підтверджуючі документи – свідоцтво про народження дитини, посвідчення, що підтверджує інвалідність дитини/ довідка МСЕК тощо);
 2. необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;
 3. наявність дружини (чоловіка) серед осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи (підтверджуючі документи – свідоцтво про одруження, посвідчення особи з інвалідністю/довідка МСЕК тощо);
 4. необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною (посвідчення особи з інвалідністю/ довідка МСЕК, рішення суду про визнання особи недієздатною, довідка, видана органами соцзахисту про здійснення догляду за особою з інвалідністю);;
 5. необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи (посвідчення особи з інвалідністю/ довідка МСЕК, довідка, видана органами соцзахисту про здійснення догляду за особою з інвалідністю);
 6. самостійне виховання військовослужбовцем дитини (дітей) віком до 18 років (свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про смерть матері/батька дітей, рішення суду про позбавлення батька/матері батьківських прав);
 7. перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років тощо (свідоцтва про народження дітей).
Який порядок звільнення за однією з вище перерахованих причин?

1) Написання рапорту військовослужбовцем з чітким зазначенням причини звільнення та додаванням оо нього підтверджуючих документів.

2) Розгляд рапорту командиром. Зазвичай цей процес займає 1-2 місяці, проте трапляються випадки «затягування» у прийнятті рішень або взагалі відсутності реакції на звернення військовослужбовця. В такому випадку доцільно подати скаргу до вищого командування або Міністерства оборони України.