Назад до всіх новин

Оскарження рішення військово-лікарської комісії

20 Вересня 2022

Медичний огляд військовозобов’язаних є обов’язковою передумовою призову особи на військову службу. І зараз, коли в Україні триває загальна мобілізація все частіше до юристів системи БПД звертаються з питаннями щодо проходження військово-лікарської комісії та оскарження її рішень.

Отже, згідно Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” проходження медичного огляду під час проведення мобілізації є обов’язковим для громадян України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язаних, призначених для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями й іншими спеціальностями в Службі безпеки України.

Порядок його проведення регулює Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402 (далі – Порядок).

Військово-лікарські комісії (ВЛК) – це військово-медичні установи, що створені для для проведення військово-лікарської експертизи, яка полягає в проведенні медичного огляду (включає в себе вивчення та оцінку стану здоров’я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, з винесенням письмового висновку (постанови)).

Також в Порядку визначену і чітку ієрархію ВЛК. Зокрема, виділяють штатні та позаштатні ВЛК. В контексті цієї статті нас цікавлять саме штатні ВЛК. До таких належать: Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:

 • Центральна військово-лікарська комісія (далі – ЦВЛК);
 • ВЛК регіону (міста, району, області);
 • ВЛК евакуаційного пункту;
 • ВЛК пересувної госпітальної бази.

За наслідками проходження медичного огляду ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність, тимчасову непридатність) до військової служби. І саме на цьому етапі в багатьох людей виникає питання чи можливо оскаржити постанову ВЛК і як це зробити.

Можна виділити позасудовий та судовий порядок оскарження постанов ВЛК.

Позасудовий порядок оскарження постанови ВЛК

Позасудовий порядок унормований тим же Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402.

Згідно нього оскарження постанов ВЛК можливе шляхом їх оскарження до ВЛК вищого рівня, а саме:

 • постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або м. Києва;
 • перегляд постанов, підпорядкованих ВЛК (ВЛК областей), мають право здійснювати ВЛК регіонів;
 • постанови будь-яких ВЛК має право переглядати Центральна ВЛК.

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

У випадку позасудового порядку оскарження постанови ВЛК необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови. До такої заяви потрібно додати всі необхідні документи видані військово-лікарською комісією. Для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави, наприклад, непомічена хвороба, помилка ВЛК.

До таких підстав належать:

 • наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;
 • не врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;
 • обраний не той ступінь порушення функцій організму внаслідок хвороби (відповідно до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад);
 • ВЛК не індивідуалізувало (не відрізнило) таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Розгляд цієї заяви здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Судовий порядок оскарження постанови ВЛК

Разом із цим, постанова військово-лікарської комісії може бути оскаржена до суду за правилами адміністративного судочинства. Проте, необхідно звернути увагу:

 • у разі попереднього застосування досудового порядку – строк на судове оскарження становитиме 3 місяці, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови;
 • у разі оскарження постанови ВЛК безпосередньо до суду – строк для звернення становить 6 місяців із дня, коли особа дізналася про вчинення правопорушення, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.