Назад до бібліотеки

Військово-лікарська комісія: проходження, оскарження рішень, прийнятих комісією

07 Жовтня 2022

У зв’язку з відкритою військовою агресією рф проти України та початком термінової мобілізації до лав Збройних Сил України в умовах воєнного стану, гостро постало питання належного проходження медичного огляду особами, яких мобілізують для захисту територіальної цілісності України. Зокрема щодо їх прав та обов’язків, порядку та можливості оскарження рішень, які приймають військово-лікарські комісії (далі – ВЛК) щодо стану здоров’я військовозобов’язаних та військовослужбовців. 

Правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було проведено вебінар для юристів та адвокатів системи надання безоплатної правової допомоги, на якому обговорювали питання, пов’язані з проходженням ВЛК та можливості оскарження рішень, прийнятих комісією за результатами медичного огляду.

До заходу долучилися 160 правників системи БПД та адвокатів.

Під час вебінару розглянули такі питання:

 1. Порядок направлення на ВЛК.
 2. Посадові особи, що здійснюють ВЛК.
 3. Рішення, що приймаються за результатами проведення ВЛК.
 4. Оскарження рішень ВЛК.
Порядок направлення до ВЛК

“Метою ВЛК є визначення придатності за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, встановлення причинного зв’язку захворювань, травм, визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям” – зазначила спікерка вебінару Кристина Реу.

Організація медичного огляду призовників і допризовників покладається на районні (міські) комісії з питань приписки і районні (міські) призовні комісії, в областях – на обласні призовні комісії та призовні комісії Автономної Республіки Крим і міста Києва.

Медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців строкової служби проводиться: командирами військових частин, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комісарами, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, а осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні у цивільному лікувально-профілактичному закладі психіатричного профілю, крім того, – головними лікарями цих закладів.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться: прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) під час захисту держави здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.

У разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють у воєнний час – непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець.

Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров’я або звільненні від виконання службових обов’язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні.

Детальніше про те, які посадові особи уповноважені проводити ВЛК дивіться в інфографіці.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії, штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Штатні ВЛК є військово-медичними установами. Вони мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать:

 • Центральна військово-лікарська комісія (далі – ЦВЛК);
 • ВЛК регіону;
 • ВЛК евакуаційного пункту;
 • ВЛК пересувної госпітальної бази.

Штатні ВЛК комплектуються лікарями із клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія, організація охорони здоров’я тощо), з досвідом роботи у військових частинах та лікувальних закладах.

Залучати особовий склад штатних ВЛК для вирішення питань та завдань, не пов’язаних із військово-лікарською експертизою, забороняється.

До позаштатних постійно діючих ВЛК (лікарсько-льотних комісій (далі – ЛЛК) належать:

 • госпітальні ВЛК;
 • гарнізонні ВЛК;
 • ЛЛК;
 • ВЛК високомобільних десантних військ;
 • ВЛК військових комісаріатів;
 • ВЛК територіального центру комплектування (далі – ВЛК ТЦК);
 • ВЛК цивільного лікувального закладу з правами госпітальної ВЛК.

Про основні рішення, що приймаються за результатами проведення ВЛК, дивіться в інфографіці.

Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

 • на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
 • на офіцерів запасу, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

У всіх інших випадках в особливий період постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК. У воєнний час довідка на контроль у штатну ВЛК не направляється.

Оскарження рішень ВЛК

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України рішення ВЛК може переглядатись:

 • самою ВЛК (повторний або контрольний медичний огляд); 
 • ВЛК військового комісаріату (тепер – територіального центру комплектування та соціальної підтримки) областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату, крім постанов, які згідно з цим Положенням підлягають розгляду, контролю та затвердженню центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК);
 • ВЛК регіону;
 • постанови ВЛК можуть переглядатись ЦВЛК або в судовому порядку;
 • постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. 

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

Більше корисної інформації та практичних кейсів з питань проходження ВЛК, а також оскарження рішень, прийнятих комісією — дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: