Назад до всіх новин

Відпустка для військовослужбовців в період воєнного стану

24 Січня 2023

У зв’язку із дією на території України воєнного стану  військовослужбовці стикнулися із тим, що отримати відпустку вони мали змогу лише за сімейних обставин та інших поважних причин. Проте, 23 грудня 2022 року  набрав чинності Закон  «Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яким військовослужбовцям було надано право на відпустку в особливий період  під час дії воєнного стану.

Згідно з пунктами 17 та 19 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надаються відпустки:

 • військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. 

Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні: 

до 10 років становить 30 календарних днів; 

від 10 до 15 років – 35 календарних днів; 

від 15 до 20 років – 40 календарних днів; 

понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. 

Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються. 

Надання військовослужбовцям таких відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

 • курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки: 

зимова – тривалістю до 14 календарних днів 

літня – 30 календарних днів. 

Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років;

 • військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби;
 • відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.
 • військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів;
 • відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їх рішенням);
 • відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Відповідно до пунктів 18 та 19 статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки:

 • за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець; відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їх рішенням);
 • відпустки у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

У зв’язку із дією на території України воєнного стану  військовослужбовці стикнулися із тим, що отримати відпустку вони мали змогу лише за сімейними обставинами та іншими поважними причинами.

23 грудня 2022 року  набрав чинності Закон  “Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»”, яким військовослужбовцям було надано право на відпустку в особливий період  під час дії воєнного стану.

Згідно із Законом, в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям може надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Важливо! Частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Який порядок оформлення відпустки?

Крок 1: Військовослужбовець повинен подати рапорт безпосередньо командиру.

Крок 2: Командир передає рапорт до штабу військової частини для подання на розгляд командиру військової частини.

Крок 3: Командир військової частини приймає рішення щодо надання відпустки.

Нормативна база

1.Кодекс законів про працю України (КЗпП України)

2.Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

 1. Закон України “Про відпустки”

4.Закон України від 17 березня 2020 року № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”

 5.Закон  “Про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»” (прийнято 01.12.2022, набув чинності 23.12.2022)

6.Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”

7.Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 155 “Про затвердження Порядку відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням військовослужбовців та членів їх сімей, їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і автомобільним (за винятком таксі) транспортом”

8.Постанова Кабінету Міністрів від 01 серпня 2012 року № 702 “Про затвердження переліку місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами та переліків військових посад, виконання обов’язків військової служби за якими пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров’я, а також Порядку надання та визначення тривалості щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах”

9.Наказ Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”.

 

Даний матеріал підготовлено Валентиною Волік, заступником директора Конотопського місцевого центру з надання БВПД у співпраці з мережею правових клубів PRAVOKATOR