Відкрито реєстрацію на онлайн-курс “Заборона дискримінації”

На платформі дистанційного навчання системи БПД відкрито до проходження дистанційний курс «Заборона дискримінації»

Для ефективного забезпечення захисту клієнтів від дискримінації на національному рівні, правники повинні знати європейські юридичні стандарти, які застосовуються у цій сфері.

Цей онлайн-курс програми Ради Європи HELP є вступним до питань, пов’язаних із забороною дискримінації, у світлі положень Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та  інших відповідних юридичних документів. Цей курс є детальним, але доступним освітнім ресурсом для сприяння розумінню правниками практики ЄСПЛ з цього питання.

У семи модулях курсу учасники зможуть вивчити питання дискримінації, з якими стикаються різні спільноти, а також ключові терміни та визначення, пов’язані з цими групами. Теми розкриваються в практичній формі з використанням презентацій, інтерактивних екранів, тестів з перевірки знань і вправ на рефлексію. Останні два модулі присвячені національному  законодавству та судовій практиці, сформованій з часу прийняття Закону України “Про запобігання та протидію дискримінації”. 

Цей курс орієнтований насамперед на фахівців системи надання БВПД та адвокатів, які залучаються для надання БВПД, суддів, прокурорів, юристів, але також може стати в пригоді працівникам національних установ з прав людини та органів з питань забезпечення рівності, організацій громадянського суспільства, студентів університетів.