Назад до всіх новин

Вебінар WEB.LAW.TALK «Трудові спори»

13 Жовтня 2020

Про застосування норм матеріального права і судову практику вирішення трудових спорів дізнались фахівці місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги Луганської, Харківської, Сумської та Полтавської областей та адвокати, які надають правову допомогу.

22 вересня 2020 року правовим клубом PRAVOKATOR.Харків було проведено вебінар WEB.LAW.TALK «Трудові спори».

Сьогодні перед державною та громадянами у сфері трудових прав постає чимала кількість викликів таких як карантин, вибори, якість надання державних послуг, податковий режим та інші, все що так чи інше впливає на права українців на достойні умови праці.

Тому для роз’яснення найпопулярніших питань, на які відповідають клієнтам правники ми запросили у якості спікера Сергія Сильченка, практикуючого адвоката, партнера юридичної фірми ILF, доцента кафедри трудового права у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

 

Учасники дізнались про основні ознаки розмежування трудового та цивільно-правового договору відповідно до постанови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України від 04.07.2018 року у справі № 820/1432/17, а саме:

  • Основною ознакою, що відрізняє цивільні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.
  • Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, хоча і можу бути з ним ознайомлений, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик, працівник не зараховується до штату установи (організації),
  •  не вноситься запис до трудової книжки та не видається розпорядчий документ про прийом його на роботу на певну посаду.

Так, На думку ВС трудовий договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов`язаний виконувати не якусь індивідуально – визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Завершуючи тему договорів спікер також розповів про сферу застосування контракту, перетворення строкового трудового договору у безстроковий.

 

Рухаючись далі, учасники ознайомились із умовами звільнення за угодою сторін. Аналізуючи судову практику, спікер зазначив, що відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 23.10.2019 у справі № 524/3490/17-ц при розгляді спорів щодо оскарження наказу про припинення трудового договору за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 КЗпП) суди повинні з’ясувати:

  • чи дійсно існували домовленість про припинення трудового договору за взаємною згодою
  • чи було волевиявлення працівника на припинення трудового договору в момент видачі наказу про звільнення
  • чи не заявляв працівник про анулювання попередньої домовленості сторін щодо припинення 

Далі присутні поговорили про Ідентифікацію гендерної дискримінації у трудових спорах де Сергій Сильченко розповів про права вагітної жінки вимагати від роботодавця виконання обов’язку її працевлаштування при звільненні по закінченню строкового трудового договору з прикладом практики вирішення спору з цього напрямку можна ознайомитись за посиланням

Що стосується питань звільнення, на вебінарі також учасники ознайомились із особливостями звільнення за власним бажанням, у разі скорочення,  на підставі рішення атестаційної комісії та припиненням повноважень посадової особи. 

Окремо було приділено увагу умовам зміни причини звільнення. Тут спінер ознайомив учасників з судовою практикою вирішення подібних спорів та роз’яснив чи може роботодавець змінити причину звільнення, викладену у заяві працівника.

Далі мова йшла про питання оплати праці та інші матеріальні наслідки порушення трудових прав, де були розглянути такі питання як:

  • виплата середнього заробітку
  • стягнення середнього заробітку у судовому порядку
  • стягнення моральної шкоди, заподіяної неналежними умовами праці
  • виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу

Також наприкінці заходу спікер відповіді на питання правників, які були поставлені напередодні при заповнення анкет на участь та під час самого вебінару чаті конференції.