Назад до всіх новин

Судова практика Верховного Суду у справах щодо відшкодування шкоди

25 Березня 2023

Представляємо вам підбірку судової практики у справах щодо відшкодування шкоди.

 

  • Постанова Верховного Суду від 16 лютого 2022 року у справі № 686/19887/19: у випадках, коли межі відшкодування моральної шкоди визначаються у кратному співвідношенні до мінімального розміру заробітної плати, суд при вирішенні питання має виходити з такого розміру мінімальної заробітної плати, що є чинним на час розгляду справи, при цьому визначений законом розмір відшкодування є тим мінімальним розміром, що гарантований державою, а суд, враховуючи обставини конкретної справи, вправі застосувати й більший розмір відшкодування.
  • Постанова Верховного Суду від 26 квітня 2022 року у справі № 184/1461/20-ц: відсутність вини водія забезпеченого транспортного засобу та закриття кримінального провадження щодо нього не звільняє від обов’язку відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, страховиком особи, яка завдала шкоду.
  • Постанова Верховного Суду від 5 жовтня 2022 року у справі № 208/4598/21: відсутність судового рішення в кримінальному провадженні, яким встановлена вина водія у вчиненні ДТП, не може бути підставою для відмови в задоволенні позовних вимог потерпілої особи до страховика про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.
  • Постанова Верховного Суду від 5 жовтня 2022 року у справі № 766/9484/20: реалізація особою, яка в кримінальному провадженні мала статус свідка, свого процесуального права на оскарження рішень, дій і бездіяльності слідчого під час досудового розслідування в межах кримінальних проваджень не є підставою для відшкодування моральної шкоди, завданої їй незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду.
  • Постанова Верховного Суду від 1 вересня 2020 року у справі № 216/3521/16-ц: відшкодування моральної шкоди в цілому як способу захисту суб’єктивного цивільного права, компенсація моральної шкоди повинна відбуватися у будь-якому випадку її спричинення – право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди виникає внаслідок порушення права особи незалежно від наявності спеціальних норм цивільного законодавства.