Назад до бібліотеки

Проблемні питання допустимості електронних доказів на досудовому слідстві та судовому розгляді

01 Вересня 2022

Розвиток технологій докорінно змінив ведення діловодства, що також відобразилось на здійсненні правосуддя в Україні. Зокрема, законодавцем було запроваджено поняття «електронні докази». Так, електронний лист, голосове або текстове повідомлення, листування у месенджері можуть бути використані в суді як докази у справі. Цей процесуальний інститут потребує ретельної уваги, адже у разі виникнення спору, належно оформлені електронні докази можуть вплинути на позитивне вирішення справи. Тож юристам вкрай необхідно вміти правильно використовувати електронні докази в суді.

Так, правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було проведено вебінар з питань практичних особливостей роботи з електронними доказами. Відомий адвокат Семен Ханін, керуючий партнер Amber Law Company, к.е.н., заслужений юрист України, член Правління Асоціації адвокатів України, обговорив з учасниками актуальну проблематику.

До заходу долучилися близько 130 працівників та адвокатів системи БПД.

Під час вебінару говорили зокрема про:

  1. Аналогово-цифрове перетворення при створенні електронних документів.
  2. Двійкове подання електронних документів.
  3. Низькорівневий доступ до електронних документів. 
  4. Проблеми порівняння електронних документів, відповідно до ЗУ «Про електронні документи» п. 4 ст. 99 КПК України.
  5. Проблемні питання використання GSM телефонії, месенджерів, записів аудіо-відео фіксації, смартфонів, гаджетів. 
  6. Суперечливу судова практика по електронним доказам. 
  7. Судову практику Касаційного кримінального суду ВС щодо допустимості електронних доказів. 
  8. Електронні докази у кримінальному провадженні: легіслативний аспект. 
  9. Проблемні питання допустимості електронних доказів на досудовому слідстві та судовому розгляді.

“Трапляється безліч випадків, коли використовуючи технологічні засоби шляхом підробки відео, голосу, шахраї привласнюють чужі кошти, вводячи людину в оману. Ми кожен день стикаємося з проблемою підробки аудіо та відео файлів, які в цілому підходять під поняття електронний доказ” – зазначив спікер Семен Ханін.

Особливу увагу слід звернути на судову практику з питань використання електронних цифрових доказів, серед яких зокрема такі справи:

На підставі висновку експерта було встановлено, що відеофонограми (фонограми), на які посилається сторона обвинувачення, що зафіксовані на оптичних дисках, на які фіксувалися негласні слідчі (розшукові) дії, є копіями, судом обґрунтовано визнано їх недопустимими доказами, тобто Верховний Суд зі своєю колегією погоджується в цьому рішенні, що неможливо використовувати як допустимі докази копії відеофонограм.

Ототожнення електронного доказу як засіб доказування та матеріального носія такого документа є безпідставним, оскільки характерною рисою електронного документа є відсутність жорсткої прив’язки до конкретного матеріального носія, тобто сторона обвинувачення використовує саме це рішення, щоб казати що копії також можуть бути використані як доказ.

Копії електронних доказів мають бути засвідчені електронним цифровим підписом або мають бути надані суду в оригіналі, що також передбачає наявність на них, серед іншого ознак цифрового підпису автора, тобто наявність електронного цифрового підпису є основною ознакою коли можна розмовляти про оригінал чи те, що ця копія дорівнює до оригіналу.

Беручи до уваги, що поданий до суду першої інстанції DVD-диск (а.с.57) містив відеозаписи (електронні документи у цифровій формі), які не було засвідчені електронним цифровим підписом, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції, що останні не можуть вважатися допустимими доказами з точки зору положень ст.ст.74, 99 КАС України.

Відповідно до ст. 96 ГПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”

Тож, відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. 

“Як ми бачимо, у кримінальних, адміністративних та господарських справах суди наголошують на необхідності електронного цифрового підпису під документом, для того, щоб віднести доказ  до допустимого” – зауважив Семен Ханін.

Більше практичної інформації про особливості роботи з електронними доказами від Семена Ханіна, з якими можуть стикатися юристи та адвокати, дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: