Назад до всіх новин

PRO призупинення трудового договору та звільнення в умовах воєнного стану

25 Січня 2023

Що таке призупинення дії трудового договору?

Процедура призупинення дії трудового договору відсутня в Кодексі законів про працю України (далі – КЗпПУ). Її введено спеціально на час дії воєнного стану Законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136 (далі ― Закон № 2136). 

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (ст. 13 Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX; далі — Закон 2136).

Призупинення трудового договору — не синонім звільнення, тому як процедура не скасовує трудових відносин. Водночас на відміну від простою, на термін призупинення дії трудового договору роботодавець не мусить надавати працівникові зарплату навіть частково.

Підстави призупинення трудового договору

Призупинення трудового договору вважається законним лише за одночасного виконання двох умов:

  • роботодавець не має змоги надавати працівникові роботу;
  • у працівника відсутня можливість виконувати свої обов’язки.

Якщо хоча б одна з перелічених умов не виконується, законодавство забороняє призупинення трудового договору під час воєнного стану в Україні.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 № 2352-IX  уточнює умову призупинення дії трудового договору –  у зв’язку зі збройною агресією проти України відсутня можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором (ч. 1 ст. 13 Закону № 2136).

Роботодавець не має права запроваджувати призупинення задля прихованого покарання співробітника.

Порядок призупинення дії трудового договору

Алгоритм призупинення дії трудового договору залежить від того, хто став ініціатором.   

Пропонувати призупинення трудових відносин може будь-яка сторона трудового договору, зокрема, й працівник.

Порядок призупинення трудового договору з ініціативи працівника передбачає написання співробітником заяви про призупинення дії трудового договору (абз. 2 ч. 1 ст. 13 Закону № 2136 – «Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.»). 

Роботодавець розглядає та реєструє заяву, переконується, чи справді він не може надавати працівникові роботу через воєнний стан в Україні. У випадку, коли є можливість забезпечувати роботою, але працівник не може її виконувати, роботодавець інформує про неможливість призупинення дії трудового договору за відсутності законної підстави. За таких умов пропонується працівнику розв’язати питання іншим шляхом, приміром, оформити відпустку.

Написання заяви співробітником потрібне тільки в тому разі, коли призупинення трудового договору на час воєнного стану ініціює саме працівник. Якщо призупинення пропонує роботодавець, в такій заяві немає потреби.

Важливо! Після уточнення умов призупинення трудового договору і працівник, і роботодавець мають право не погодитися на пропозицію іншої сторони про призупинення дії трудового договору на час війни.

Незалежно від того, хто був ініціатором, обов’язково  готується  Наказ про призупинення дії трудового договору.

Наказ має містити такі дані:

  • причина призупинення, зокрема про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки;
  • яким чином сторони обмінюються інформацією;
  • строк призупинення трудових відносин;
  • кількість, категорії, прізвища, ім’я, по батькові (за наявності) працівників;
  • РНОКПП чи серію та номер паспорта (другий варіант — для тих, у кого відсутній РНОКПП та є відповідна відмітка в паспорті) працівників;

Доцільно робити саме індивідуальні накази, а не зведений.

Оскільки в наказі мають вказуватися персональні дані людей, насамперед РНОКПП або серія та номер паспорта, можуть виникнути  труднощі з ознайомленням працівників з таким наказом. Оскільки вони особисто повинні бути ознайомлені з ним.

Після ознайомлення з наказом працівники підписуються на першому примірнику документа або відповідному бланку та вказують дату ознайомлення – цього вимагає пункт 11 глави 10 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у держорганах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, перелічених в наказі Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.

Закон передбачає можливість оскарження наказу або розпорядження. Якщо співробітник або кілька працівників не погоджуються з ініційованим роботодавцем призупиненням трудового договору, вони або профспілка мають право оскаржити наказ.

Як розрахувати при звільненні працівника, з яким призупинили трудовий договір?

Відповідно до частини першої статті 47 КЗпПУ роботодавець зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Відповідно до частини першої статті 116 КЗпПУ при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” визначаються особливості трудових відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”.

Статтям 4, 5 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановленні особливості звільнення працівників в умовах військового стану. При цьому, зазначеними статтями Закону не передбачено змін щодо розрахунку з працівниками при звільненні.

Так, Держпраці в листі від 09.05.2022 р. № 1922/4/4.1-ЗВ-22а зазначає, що в разі звільнення працівника у період призупинення дії трудового договору роботодавець має виплатити йому всі належні кошти до дня призупинення дії трудового договору.

Коли погоджувати призупинення трудового договору з військовою адміністрацією?

Роботодавець погоджує призупинення з військовою адміністрацією, коли  потрібно призупинити трудові відносини з посадовцями держорганів або органів місцевого самоврядування.

На всіх інші категорії працівників даний пункт не розповсюджується.

 

Даний матеріал підготовлено Валентиною Волік, заступником директора Конотопського місцевого центру з надання БВПД у співпраці з мережею правових клубів PRAVOKATOR