Назад до всіх новин

PRO право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком № 2

27 Вересня 2022

У рубриці #ПорадиВідPROфі розглянемо особливості призначення пенсії за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму

Авторка:

Людмила Сайко, завідувачка сектору “Сумське бюро правової допомоги” відділу безоплатної правової допомоги Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Умови та норми, що визначають право на достроковий вихід на пенсію за віком на пільгових умовах, зокрема за списком № 2, регулюються статтею 114 та Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV. Для осіб, які працювали до введення в дію зазначеного вище Закону, право на пенсію визначається відповідно до раніше діючого законодавства.

Для призначення даного виду пенсії потрібно досягти певного пенсійного віку (в т. ч. в залежності від року народження жінки якій призначається така пенсія) та мати відповідний стаж роботи.

Так, відповідно до діючого законодавства, на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах), і не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах).

Якщо працівник не має зазначеного вище стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, але має не менше половини стажу на зазначених роботах, пенсія на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого законодавством, чоловікам – на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи, жінкам – на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановами. Перша з яких видана Радою Міністрів СРСР у 1956 році, а остання Кабінетом Міністрів України у 2016 році. Порядок застосування Списків затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383.

Необхідно зазначити, що право на пенсію визначається за Списками, що були чинними в період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

Після 21 серпня 1992 року пільговий стаж, також, підтверджується результатами атестації робочих місць. Атестація проводиться атестаційною комісією в строки, передбачені колективним договором, але не рідше як один раз на п’ять років. Для підтвердження результатів видається наказ по підприємству про результати атестації робочих місць. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестацію.

У разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами вперше проведеної атестації до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21 серпня 1992 року, п’ятирічний період роботи на такому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років.

Необхідно звернути увагу, що у разі порушення терміну проведення чергової атестації періоди роботи працівників, що перевищують 5-річний період, не зараховуються до пільгового стажу.

Також, для призначення даного виду пенсії особою подається довідка, уточнююча пільговий характер роботи. Такі довідки є обов’язковими, оскільки в трудових книжках не зазначається у яких умовах працювали особи і чи були вони зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня.

Повний робочий день – це виконання робіт в умовах, передбачених Списком № 2, не менш як упродовж 80 % робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, цієї професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням певних трудових обов’язків. Уточнюючі довідки мають право видавати винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники. Якщо підприємство ліквідовано періоди пільгової роботи підтверджуються відповідними комісіями, що створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Пільгова довідка за встановленою формою має містити, зокрема:

  • розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи, посади;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку (накази (розпорядження) про закріплення робітників за певними ділянками робіт і устаткуванням;
  • особові рахунки, розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату, табелі обліку робочого часу;
  • журнали (картки) обліку робочого часу;
  • журнали завдань;
  • робочі книги бригадирів;
  • наряди на виконання робіт;
  • нормовані завдання;
  • книги обліку інструктажу з техніки безпеки тощо.

До спеціального стажу, також, враховується робота на виборних та відповідальних посадах, навчання за спеціальністю в професійно-технічних навчальних закладах (якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців), військова служба (в розмірі, що не перевищує всього наявного стажу роботи, котрий дає право на пільгове пенсійне забезпечення).

Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку зараховується в стаж роботи за спеціальністю на тій посаді, на якій громадянин значиться відповідно до запису в трудовій книжці та якщо право на зарахування такого періоду до пільгового стажу підтверджено у встановленому порядку.

Пенсії за сумісними роботами, професіями і посадами робітникам і службовцям, зайнятим у виробництвах, професіях і посадах, передбачених  Списком № 2, призначаються: за  Списком № 2 –  якщо виконувані сумісні роботи, професії і посади передбачені в Списку № 1 і в Списку № 2; на загальних підставах –  якщо одна із виконуваних  сумісних робіт, професій і посад передбачена в Списку № 2, а інша Списками не передбачена.

У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення бойових дій, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Даний матеріал підготовлено мережею правових клубів PRAVOKATOR у співпраці з Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське бюро правової допомоги відділу безоплатної правової допомоги Сумського місцевого центру з надання БВПД.

Якщо у Вас є запитання з даної тематики або Ви хочете поділитися своїми думками чи враженнями щодо цього – Ви можете зробити це тут