Назад до всіх новин

PRO пенсію по втраті годувальника-військовослужбовця, який загинув чи зник безвісті

01 Листопада 2022

У рубриці #ПорадиВідPROфі розглянемо особливості призначення пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця, який загинув чи зник безвісті. Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму. Стаття підготовлена Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське бюро правової допомоги відділу БПД Сумського місцевого центру з надання БВПД.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 року № 2262-XII (далі – Закон № 2262), право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, які перебували на їх утриманні.

Зазначений вид пенсій призначаються, якщо годувальник помер/загинув у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Такі пенсії виплачуються членам сім’ї померлих/загиблих військовослужбовців, людей, які перебували на службі в органах внутрішніх справ, Національної поліції, пожежної охорони, Національного антикорупційного бюро, службі судової охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби та інших представників силових підрозділів, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262.   

Право на пенсію мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. До таких осіб відносяться: діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків; батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком (незалежно від тривалості страхового стажу), або є особами з інвалідністю; дід і бабуся – при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати; дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Зазначимо, що непрацездатним дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто, чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання). Учні, студенти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, мають право на пенсію не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Крім того, у разі, якщо військовослужбовець загинув при виконанні службових обов’язків (захисті Батьківщини), право на пенсію по втраті годувальника мають батьки та дружина (чоловік) не раніше, ніж за 5 років до досягнення віку, який дає право на призначення пенсії за віком, встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто в 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника.

Якщо годувальник помер/загинув при виконанні обов’язків військової служби пенсія призначається:

  • у розмірі 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї – батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
  • у розмірі 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).

Якщо годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника.

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника обчислюється на підставі наданих до заяви документів та не може бути нижче: 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – на одного непрацездатного члена сім’ї; 120% – на двох; 150% – на трьох і більше.

Заява про призначення пенсії подається до уповноважених органів силових структур (міністерств або відомств), в яких військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

Перелік документів, які необхідні для призначення пенсії у разі втрати годувальника, визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 року № 3-1. Зокрема, це, копія свідоцтва про смерть годувальника, витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю; висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби); довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні (у разі потреби); грошовий атестат або довідка про розмір грошового забезпечення та довідка про додаткові види грошового забезпечення.

 Даний матеріал підготовлено Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське бюро правової допомоги відділу БПД Сумського МЦ БВПД у співпраці з мережею правових клубів PRAVOKATOR