Назад до всіх новин

Отримання освіти дітьми внутрішньо переміщених осіб: що змінилося?

31 Жовтня 2022

Продовжуємо досліджувати актуальні питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб в межах серії онлайн-заходів. Відбувся четвертий вебінар для юристів системи надання БПД та адвокатів, під час якого говорили про отримання освіти дітьми внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема під час заходу розглянули такі питання:

 1. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування. 
 2. Продовження навчання осіб, які навчалися в закладах, що розташовані на непідконтрольних територіях. 
 3. Пільгові категорії вступників. 
 4. Отримання документа про освіту на території України особами, які мешкають на тимчасово окупованій території.

“На даний момент єдиним документом, який потрібен для того, щоб дитина пішла в перший клас – є довідка ВПО. Навіть у випадку, коли у дитини немає свідоцтва про народження. Ми знаємо, що багато людей, які були змушені покинути свої домівки, втратили документи. І хоча свідоцтво про народження наразі відновити нескладно, це досить проста процедура, але все одно держава передбачила, що достатньо довідки ВПО, щоб дитину одразу зарахували до першого класу і вона могла навчатися.” – зауважив спікер вебінару, адвокат Олег Тарасенко, експерт Проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ”.  

Порядок зарахування дітей до 1 класу 

Під час воєнного стану фактично необхідно надати лише довідку ВПО.

У випадку відсутності у дитини свідоцтва про народження, для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

Заклад освіти не має права відмовити у прийнятті документів.

Якщо кількість заяв на зарахування до 1 класу перевищує планову загальну кількість місць у 1 класах, то керівник закладу освіти вживає заходів щодо раціонального використання наявних у закладі освіти приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває заклад освіти: відкриття додаткового (додаткових) класу (класів); внесення необхідних змін до організації освітнього процесу; вивільнення приміщень, що використовуються не за призначенням (у тому числі шляхом припинення орендних відносин). 

У разі, якщо після вжиття вичерпних заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

Продовження навчання учнів загальної середньої освіти

Два варіанти продовження загальної середньої освіти:

 1. Дитина має можливість здобувати освіту за дистанційною формою в закладі освіти, в якому навчалася раніше. Навіть якщо заклад освіти фізично було зруйновано – він все одно може організовувати дистанційне навчання для всіх здобувачів.
 2. Якщо в закладі освіти, у якому навчалася дитина, не організовано дистанційне навчання, дитина може продовжити навчання в іншому закладі – за її новим місцем перебування.

Особливості подачі заяви про зарахування дитини:

 1. Заява подається як особисто, так і дистанційно (може бути подана сканована копія чи фотокопія), у тому числі через електронну пошту і мобільні додатки.
 2. Бажано, але не обов’язково подати копії свідоцтва навчальних досягнень дитини, свідоцтво про народження дитини.
 3. Заяву може подати один із батьків, опікунів чи інших законних представників, родичів.
Отримання  документів про середню освіту

Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються.

Організація по роботі із заявниками здійснюють Центри при закладах вищої та фахової передвищої освіти, перелік яких затверджений Наказом  Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 № 667 “Про затвердження Переліку уповноважених закладів вищої та фахової передвищої освіти”:

 • Освітній центр «Крим-Україна» (для мешканців окупованої АР Крим і Севастополя).
 • Освітній центр «Донбас-Україна» (для мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей).

Заявники для отримання документів про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

Що для цього потрібно зробити, дивіться в інфографіці.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку роботи Центрів і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центрів (період роботи центрів – з 7 червня по 24 вересня).

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». 

Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів ДПА з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його заявникові.

Продовження навчання осіб учнів і студентів з ТОТ

Статтею 7 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” гарантується громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, у населених пунктах на лінії зіткнення, право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Території, де-факто окуповані з 24.02.2022 року, не визнані такими в установленому законом порядку.

Нормативна база:

 1. Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”
 2. Закон України “Про освіту”
 3. Закон України “Про вищу освіту”
 4. Закон України «Про фахову передвищу освіту»
 5. Накази Міносвіти
 6. Листи Міносвіти
Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяву в електронній формі (через електронний кабінет), крім випадків: 

 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

Для продовження навчання у закладах вищої освіти (із збереженням напряму підготовки, спеціальності), розташованому в інших адміністративно-територіальних одиницях України, особа зараховується на навчання шляхом поновлення.

Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО).

Поновлення осіб здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями або напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. Поновлення дозволяється здійснювати лише на курс, за яким містяться дані в ЄДЕБО.

Докладніше про регулювання –Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74 

Більше корисної інформації про отримання освіти дітьми внутрішньо переміщених осіб, дивіться у відеозаписі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR:

Довідково: серія вебінарів з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб проводиться Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки Проєкту Ради Європи “Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза II”.