Назад до бібліотеки

PRO оскарження рішень пенсійних органів України щодо відмови в нарахуванні пенсії на пільгових умовах

08 Серпня 2022

В житті кожної людини настає той момент, коли необхідно звертається до органів пенсійного фонду щодо призначення пенсії. Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено призначення пенсій за віком на пільгових умовах, зокрема за Списком №1 та №2. Особливість, цього виду пенсій, полягає у зменшенні пенсійного віку, тобто, чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду).

“Мабуть, не буде перебільшенням того факту, що майже кожен громадянин, який прийшов із пакунком документів для призначення пенсії, стикнувся з небажанням  службових осіб роз’яснювати йому примхи законодавства, надавати повну інформацію, щоб все було ясно й зрозуміло та приймати певні документи. Особливо труднощі виникають тоді, коли при нарахуванні пенсії необхідно застосовувати трудовий стаж на пільгових умовах, за так званим Списком № 1 та № 2 та приймати документи із окупованих територій” – зазначає адвокатка Оксана Константинова.

Умови для призначення пенсії на пільгових умовах (за Списком № 1,2)

Пенсія на пільгових умовах призначається після досягнення особи 50 років (за списком № 1) та 55 років (за списком № 2).

На день звернення із заявою щодо призначення пенсії пенсіонер повинен мати відповідний стаж роботи за Списком № 1

  • у чоловіків – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах, 
  • у жінок – не менше 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах та стаж роботи, 

а також за Списком № 2:

  • у чоловіків – не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, 
  • у жінок – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

При цьому, якщо у майбутнього пенсіонера є такий стаж, його посада, на який він перебував та буде зараховуватись пільговий період страхового стажу повинна відповідати переліку професій, що затверджений постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».

Ще однією із умов призначення пенсії на пільгових умовах є результати атестації робочих місць, яка здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

Якщо чергова атестація була проведена з порушенням передбачених Порядком проведення атестації строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої  атестації.    

Така правова позиція висловлена постановою колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного суду України від 16.09.2014 по справі  № 21-307а14  та від 25.11.2014 по справі № 21-519а14.

Документи, на підставі яких нараховується пенсія

Як зазначається у Законі України «Про пенсійне забезпечення», Кодексі законів про працю України, постанові Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж   встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби,  навчання, а також архівними установами.

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні  необхідні  записи  або містяться неправильні чи неточні записи про періоди   роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, встановлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу, приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. У довідці має бути вказано період роботи, що зараховується до спеціального стажу, професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами ПФУ на підставі показань свідків.

Отже, для визначення наявного трудового стажу для призначення пенсій необхідно використовувати записи в трудовій книжці й лише у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, трудовий стаж може встановлюватися на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Надання уточнюючої довідки підприємства, установи або організації необхідне лише у двох випадках: за відсутності трудової книжки як такої або необхідних записів у ній, які визначають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Аналогічна позиція викладена Верховним Судом у постановах від 07.03.2018 у справі № 233/2084/17, від 16.05.2019 у справі № 161/17658/16-а, від 27.02.2020 у справі № 577/2688/17, від 31.03.2020 у справі № 446/656/17, від 21.05.2020 у справі № 550/927/17.

Таким чином, вищенаведені норми встановлюють виключний пріоритет трудової книжки перед іншими документами для визначення пільгового стажу.

Щодо визнання довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях для врахування страхового стажу

В умовах воєнного стану в теперішній час багато людей залишились без документів, що підтверджують їх страховий стаж. Одночасно із цим підприємства, які залишились на непідконтрольних територіях, не можуть працювати за чинним законодавством України та з метою підтримки своїх працівників та збереження виробничих потужностей, вимушені отримувати печатки на окупованих територіях  «нових» органів влади, що безперечно становить багато проблем при подачі їх до пенсійного фонду з метою призначення пенсії.

Слід розуміти, що органами пенсійного фонду вказані документи не будуть взяті до уваги та скоріш за все людині відмовлять у призначенні пенсії, посилаючись на те, що довідки з окупованих територій не відповідають законодавству України.

Але і з цієї проблеми є вихід.

У разі відмови органів пенсійного фонду зарахувати певний трудовий час до страхового стажу за довідками, що видані на тимчасово окупованих територіях, потрібно звернутись до суду щодо зобов’язання органів пенсійного фонду вчинити певні дії щодо зарахування певного періоду до страхового стажу.

В позовній заяві раджу посилатись на правову позицію Верховного суду України, зазначену в Постанові від 31.10.2019 (справа №711/10426/16-а). Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду постановила, що документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання обмежує права громадян та зазначила, що до вказаних правовідносин застосуванню підлягають так звані «намібійські винятки» Міжнародного суду ООН про те, що документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян. Як також зазначено в Постанові «відсутність у відповідача можливості здійснити перевірку відомостей на підприємстві, яке знаходиться на непідконтрольній українській владі території, не може бути підставою для відмови особі у реалізації наявного у нього права на пенсійне забезпечення».

 Щодо визначення строків оскарження рішення органів пенсійного фонду про відмову в призначенні пенсії

У разі, якщо громадянин вважає, що орган, що призначає пенсію, прийняв рішення, що суперечить законодавству про пенсійне забезпечення або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, громадянин має право оскаржити таке рішення шляхом подання до суду адміністративної позовної заяви у строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Проте, як  зазначила колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (постанова від 18.02.2020 у справі № 1840-3344/18), застосування строків звернення до адміністративного суду у спорах, що виникають із пенсійних правовідносин, не може слугувати меті відмови у захисті порушеного права (права на призначення пенсії за віком) та, відповідно, легалізації триваючого правопорушення з боку держави в особі компетентних органів. Водночас Верховний Суд не погодився із застосуванням судами шестимісячного строку звернення до суду з позовом у спірних правовідносинах та сформулював правову позицію, відповідно до якої суди можуть застосовувати строки звернення з адміністративним позовом у справах щодо оскарження дій органів Пенсійного фонду України лише після розгляду справи по суті та перевірці правомірності дій такого органу при розгляді заяви позивача про призначення пенсії за віком. Саме це є реалізацією особою права на судовий захист, гарантованого, зокрема, Конституцією України та міжнародними договорами.

Приклади рішень суду можна подивитись тут:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82493642

https://reyestr.court.gov.ua/Review/101916675 

Автор: Оксана Константинова, адвокатка

*Матеріал підготовлено в рамках ініціативи мережі правових клубів “Стань автором PRAVOKATOR