Назад до всіх новин

Порядок звільнення працівників передпенсійного віку через стан здоров’я

28 Лютого 2023

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 грудня 2022 року затвердив Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком. Постанова вступила у дію 30 грудня 2022 року.

 

Якими документами підтверджується невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я?
  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

За наявності одного з цих документів роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

При наявності за місцем роботи профспілкової організації необхідна її згода щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця згідно з пунктом 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

Щодо призначення пенсій таким особам

Непрацююча особа, яка має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», звільнена не раніше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку, , за ініціативою роботодавця у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я згідно подає до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи заяву про призначення пенсії

До заяви додається копія документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення  та інші документи, необхідні для призначення дострокової пенсії за віком.