Назад до всіх новин

Порядок забезпечення права доступу до дитини, яка перебуває за кордоном

18 Грудня 2023

В одній з наших попередніх статей ми розглядали порядок повернення дитини, яку незаконно вивезли за кордон. Основним міжнародно-правовим актом, який регулює порядок повернення дитини або доступу до дитини до вирішення питання про повернення дитини в Україну є Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року. Конвенцією передбачено також забезпечення реалізації права доступу до дитини, яка постійно проживає за кордоном. Окремо слід наголосити, що таке звернення є відмінним від звернення про повернення дитини, одночасне подання обох заяв неможливе.

Перш ніж подавати заяву про забезпечення доступу чи спілкування з дитиною  необхідно пересвідчитись, що ситуація яка склалась відповідає умовам застосування Конвенції:

  • Конвенція набула чинності у відносинах між Україною та іноземною державою, до якої дитину вивезено або на території якої дитина утримується.
  • На момент подання заяви дитині не виповнилося 16 років (по досягненню дитиною 16-річного віку застосування Конвенції припиняється).
  • Наявність між заявником та дитиною родинних зв’язків, підтверджені документами.

Перелік осіб, які можуть звернутись з такою заявою значно вужчий ніж у випадку звернення з заявою про повернення дитини. Звернутися може:

  • Один із батьків (усиновлювачів);
  • Дід, баба, прадід, прабаба, мачуха, вітчим;
  • Рідні брати, сестри (повнолітні).

Куди необхідно звернутись:

Статті 8 та 21 Конвенції надають особі, яка має право звертатися із заявою про повернення дитини/забезпечення реалізації прав доступу до дитини, право вибору до якого органу звернутися з такою заявою, зокрема до:

  • Міністерства юстиції України безпосередньо: в електронній формі на електронну пошту: [email protected] та поштовим зв’язком, якщо можливо, на адресу: вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001 або до його територіального органу (Міжрегіональні управління Міністерства юстиції в областях).

Увага! В електронній формі документи, у тому числі фотографії, мають подаватися у форматі “.pdf”. Один файл повинен містити документ, складений українською мовою, та переклад цього документа на офіційну мову іноземної держави, до якої спрямовуватиметься пакет документів.

  • Центрального органу іноземної держави, до якої дитину вивезено або на території якої дитина утримується/проживає. Назву Центрального органу відповідної іноземної держави та його контактні дані можна знайти за посиланням
Порядок звернення із заявою передбачає декілька кроків:

1) Перш за все, радимо ознайомитися з інформацію щодо заповнення заяви про забезпечення реалізації прав доступу до дитини

2) Заповнити та власноручно підписати заяву про забезпечення реалізації прав доступу до дитини (додаток 2 до Порядку). В заяві має бути обов’язково зазначено державу, в якій дитина проживає, та адресу в іноземній державі (якщо відомо).

3) Заповнити та власноручно підписати довіреність відповідно до статті 28 Конвенції (формуляр довіреності).

4) До заяви необхідно додати пакет документів: копію свідоцтва про народження дитини; копії рішень судів або органів опіки та піклування щодо питань, пов’язаних з піклуванням про дитину, зокрема щодо порядку участі у вихованні та спілкуванні з дитиною (у разі наявності); фотографії дитини та особи, з якою дитина проживає за кордоном.

5)Додати переклади заяви, довіреності та інших документів, які додаються до заяви, на державну (офіційну) мову іноземної держави, в якій дитина проживає. Переклад повинен бути скріплений та засвідчений перекладачем (кожен документ окремо). Нотаріальне засвідчення документів та їх перекладів, а також консульська легалізація чи проставлення апостиля, не вимагається.

6) Також до заяви необхідно додати додати заповнену і підписану власноручно згоду на обробку та передачу персональних даних до державних органів України, визначених у Порядку, та Центрального органу іноземної держави (зразок за посиланням). Переклад згоди робити не потрібно.

7) Разом із супровідним листом на ім’я Міністерства юстиції України, складеним в довільній формі, в якому слід також зазначити контактні номер телефону та електронну пошту заявника, надіслати зазначені в пунктах 2 – 6 документи до Міністерства юстиції України.

Підстави для закриття справи про забезпечення реалізації права доступу до дитини аналогічні як у випадку повернення дитини.

В наступній статті більш детально розглянемо забезпечення виконання заходів захисту дитини.