Назад до всіх новин

Набуття права власності на підставі цивільно-правових договорів

03 Серпня 2021

В рамках проекту «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» працівники центрів з надання безоплатної правової допомоги  пройшли онлайн-навчання на тему « Набуття права власності на підставі цивільно-правових договорів  (купівля-продаж, міна, рента, дарування та інші)» . Захід відбувся 03 серпня на онлайн платформі ZOOM. Участь у заході взяло 16 працівників місцевих та регіональних центрів з надання БВПД зі всієї України.

З тонкощами даної тематики учасникам допомогли розібратись тренери:

  • Оксана Щесюк, начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів РЦ з надання БВПД у Волинській області;
  • Руслана Матущак, заступниця начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів РЦ з надання БВПД у Хмельницькій області;
  • Тетяна Рачкова, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу.
Оформлення речових прав на земельну ділянку

У період з 23.06.1992 по 18.04.2002 на підставі:

Державного акту:

  • на право приватної власності на землю (видавався фізичним особам);
  • на право власності на землю (видавався громадянам України — суб’єктам підприємницької діяльності, та юридичним особам).

У період з 19.04.2002 по 30.04.2009 на підставі державних актів на право власності на земельну ділянку.

У період з 02.05.2009 по 31.12.2012:

Право власності на земельну ділянку посвідчувалось державним актом, крім випадків, визначених частиною другою статті 126 ЗКУ (у редакції Закону України від 05.03.2009 р.         № 1066-VI), відповідно до якої право власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж, цільового призначення, посвідчується:

  • цивільно-правовою угодою щодо відчуження земельної ділянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разі набуття права власності на земельну ділянку за такою угодою;
  • свідоцтвом про право на спадщину.

При цьому державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується, долучається до документа, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, в кожному такому випадку відчуження земельної ділянки.

На державному акті про право власності на земельну ділянку нотаріус, який посвідчує (видає) документ, та орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень, роблять відмітку про перехід права власності на земельну ділянку із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.

У період з 01.01.2013 по 01.01.2016 на підставі:

  • Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (при формуванні земельної ділянки).
  • Цивільно-правова угода, свідоцтво про право на спадщину.
  • Рішення суду.

У період з 01.01.2016 по сьогодні:

Відсутнє поняття правовстановлювального документу для новостворених земельних ділянок, право власності на які підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав.

Всі інші документи (цивільно-правові угоди, свідоцтва про право на спадщину, рішення судів тощо) оформлюються і видаються відповідно до чинного законодавства і є підставою для державної реєстрації права власності.

Набуття права власності на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод

Договір купівлі-продажу

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму

Договір дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір міни

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Особливі вимоги при укладенні цивільно-правових угод за якими набувається право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть лише громадяни громадяни України.

За будь-яких умов забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення: особами, які належать або належали до терористичних організацій, фізичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції” у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами (Примітка: визначення поняття пов’язаних осіб не міститься в жодному нормативному акті, окрім Податкового кодексу України, але це визначення не може братись до уваги, тому питання це питання залишається відкритим?!)

 Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати десяти тисяч гектарів УВАГА! перехідними положенням площа зменшена до ста гектарів до 01.01.2024 року.

При цьому, якщо громадянину України належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або лише на окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.

Постанови Верховного Суду

Постанова Верховного Суду від 14 квітня 2021 року справа №369/13423/17

Постановою Великої палати Верховного Суду від 08.09.2020 у справі №916/66718/18 обґрунтована позиція щодо правової оцінки положення договору про одержання однією стороною від іншої грошових коштів до підписання договору Платежі на суму, яка перевищує 50000 гривень з здійснюється шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки. П.4 договору купівлі-продажу від 26.04.2017 року , який підтверджує те, що покупець сплатив продавцю вартість земельної ділянки повністю до підписання цього договору, є розпискою.

Постанова Верховного Суду від 19 лютого 2020 року №171/1447/18

Спадковий договір, який укладений сторонами під час дії заборони на відчуження земельних часток (паїв), в частині передачі прав на відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними в силу закону (нікчемними).

Довідково. З 2020 року система  надання безоплатної правової допомоги бере участь у реалізації проєкту «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». За цей час центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги  отримали чимало звернень від клієнтів саме з питань, що стосуються земельного права. 

Мережа правових клубів PRAVOKATOR сприяє підвищенню якості надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних правовідносин та організовує навчальні заходи для юристів, які відчувають потребу в отриманні додаткових знань з питань земельних правовідносин.