Назад до всіх новин

Мобінг (цькування) на робочому місці

08 Грудня 2022

16 листопада 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон ” Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)”, які вводять у трудове законодавство поняття «мобінг». Зараз відповідний Закон вже підписаний Президентом.

Що таке мобінг?

Отже, мобінг (цькування), – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Типовими ознаками мобінгу (цькування) є:

  • повторюваність діяння;
  • наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу (цькування)), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи;
Форми мобінгу

Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів, тощо).

Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце,  тощо. Може проявлятись, зокрема у приниженні гідності працівника, використанні зневажливих зауважень та епітетів, словесній чи невербальній поведінці загрозливого, залякуючого або принизливого характеру, саботажі чи підриві робочої діяльності працівника, тощо.

Створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця, застосування інших формально нейтральних процедур для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівник з колективу, утруднення виконання ним своєї трудової функції, тощо. Результатом створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери може бути припинення роботи, зниження кваліфікації, позбавлення перспектив кар’єрного зростання, відсутність або зменшення заохочення, зменшення винагороди за працю, тощо.

Щодо розірвання трудових договорів у випадках мобінгу

Закон дає право працівнику у визначений ним строк розірвати безстроковий трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, чинив мобінг (цькування) до працівника, або не вживав заходів щодо його припинення.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем в тому сислі у випадках вчинення працівником підприємства, установи, організації  мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву.

Крім підстав, передбачених статтею 40  Кодексу законів про працю, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадках вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або не вжиття заходів щодо його припинення

Який розмір вихідної допомоги передбачено працівнику стосовного, якого вчинено мобінг?

При припиненні трудового договору  внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, мобінгу, цькування (статті 38 і 39) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Відшкодування  заподіяної шкоди внаслідок мобінгу

У разі ушкодження здоров`я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування. Також законодавством передбачено і відшкодування моральної шкоди

Яка відповідальність за вчинення мобінгу?

Вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Мобінг вчинений групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.»;