Назад до всіх новин

Life-long learning: як розвивати свої навички під час змін

08 Травня 2020

Саморозвиток важливий не тільки для власних досягнень, але й для побудови кар’єри. Найпрогресивніші організації вже давно слідують тренду на системне навчання та вкладають ресурси у співробітників, які швидко вміють адаптуватись. Із запровадженням заходів карантину стало ще більш очевидно – працівники, які вміють навчатись, можуть швидко переорієнтовуватись та не втрачати свою ефективність.

Як юристу переорієнтуватись на нові умови праці? Чому принцип безперервного навчання стає сучасною основою кар’єрного розвитку? Давайте обговорювати.

Безперервне навчання протягом життя – чому це важливо?

Life-long learning – це концепція безперервного пошуку нових знань та навичок, який мотивується професійними та особистими причинами.

Зважаючи на швидкі темпи розвитку суспільства та процеси глобалізації, які з впровадженням карантину тільки посилились, новою реальністю стало те, що ще нещодавно здавалось складним та не зрозумілим. Обговорення поточних завдань перейшло в Zoom, участь в судових засіданнях стала дистанційною, а професійні дискусії проходять в Telegram каналах.

Але концепція Life-long learning не є новою. Вперше вона була представлена у 1965 році на форумі ЮНЕСКО з акцентом на те, що безперервне навчання важливе не тільки для окремої особистості, а для суспільства та держави в цілому. Адже це створює сприятливі умови для соціально-економічного розвитку та розкриття професійного потенціалу населення.

Організаціям, що дбають про розвиток своїх працівників, слід виходити за межі базової освіти та пропонувати креативні формати навчання. Пасивне засвоєння великої кількості інформації не дасть позитивного ефекту без умінь та навичок конкретного способу використання набутих знань. Перевага неформальної освіти полягає також в тому, що вона завжди орієнтована на реальну навчальну потребу, яка виникає у людини або в організації.

Освіта – це ваш капітал, вклад у який завжди примножується.

Як можна пристосуватись до життя у ритмі безперевного навчання?

Адаптуйтесь

Адаптивний інтелект виділяють як одну з основних навичок, яку роботодавці будуть шукати у 2020-ті. Самого IQ і емпатії вже не достатньо, адже готовність адаптуватись до змін стає ключовим критерієм, що допомагає вижити в умовах жорсткої конкуренції.

Як розвинути цю навичку у себе? Прилаштуватись до змін важко, бо більшість з нас відчуває стрес від нового досвіду. І це є абсолютно нормальним, адже зміни підсвідомо викликають опір та змушують сумніватися у своїй звичній поведінці. Згадайте як відчуває себе новачок у будь-якій сфері, коли знає лише основу та теорію, а практики часто бракує. Подолати внутрішні бар’єри допоможе відкритість до експериментальних рішень. Спробуйте сконцентруватись на суті змін та прийняти їх, не відволікаючись на внутрішні перестороги.

Мисліть креативно

Цікавість і уява є основою виникнення змін та інновацій в будь-якій сфері. Альберт Ейнштейн колись казав: «Уява важливіша, ніж знання». Вчиться ставити питання та відшуковувати відповіді. Чим більше варіантів ви знайдете, тим більша вірогідність виявити рішення, яке буде проривним або значно ефективнішим. Адже найочевидніший шлях не завжди є найкращим з існуючих.

Будьте всебічно розвинутим

Гармонійно поєднати різноманітні вектори розвитку не легко, але слід до цього прагнути. Розвиваючи свої професійні навички (hard skills) не забувайте про так звані «м’які» навички (soft skills): вміння працювати в команді, комунікативні компетенції, емоційний інтелект, тощо. Слід зазначити, що загалом професії поділяють на ті в яких переважає hard skills або soft skills. Професію юриста відзначають як таку, що потребує обидва види навичок в рівній мірі. Адже потрібно мати професійний набір знань про систему права, а також вміти працювати з клієнтами.

Важливо розуміти, що ідеального рецепту як слідувати принципам Life-long learning не існує. Варто спробувати нові підходи та обрати ті поради, що спрацюють саме для вас. А мережа правових клубів PRAVOKATOR допоможе вам на шляху до саморозвитку.