Назад до всіх новин

Конкурс на участь у Програмі “Правоспроможна громада 2020”

18 Лютого 2020

Запрошуються ініціативні групи з ідеєю щодо посилення правових можливостей своєї територіальної громади. Участь у Програмі створює можливість реалізувати цю ідею через вибір найбільш раціонального формату її втілення, спираючись на експертну та фінансову підтримку

Участь у Програмі 2020 року можуть взяти територіальні громади з усіх регіонів України, крім міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, окупованої частини Донецької області та всієї території Луганської області, а також крім Вінницької, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей 

Прийом заявок відкритий до 20.03.2020 (до 18.00) 

ПРО ПРОГРАМУ

Навчально-практична програма “Правоспроможна громада” (надалі — Програма) створює унікальну можливість для українських громад спланувати, підготувати та провести дослідження правових потреб своїх мешканців.

Отримані учасниками Програми знання та результати допомагають: 

  • розробити місцеві програми забезпечення доступу до правосуддя, а відтак — почати вирішувати правові проблеми громад,
  • залучити місцеві та зовнішні ресурси для реалізації цих ініціатив,
  • оцінити ефективність зусиль, застосованих для управоспроможнення громади.

Програма впроваджується Українською школою практичних знань з питань доступу до правосуддя  з 2019 року за підтримки Координаційного центру з надання правової допомоги на базі мережі правових клубів PRAVOKATOR, партнерських організацій та установ: Міжнародний фонд “Відродження”Українська фундація правової допомоги та безпосередньо адмініструється Мережею правового розвитку.

Більш детально про Програму: https://bit.ly/2u5F03X

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

Професійне зростання

Отримайте знання та навички, які зможете застосувати на практиці для проведення досліджень правових проблем та потреб у громаді, аналізу їх результатів, використання результатів цих досліджень для розробки та реалізації програм доступу до правосуддя, а також оцінки їх ефективності

Експертна підтримка

Відкрийте доступ до досвіду провідних національних експертів у цій галузі, практичних напрацювань попередніх учасників Програми, інноваційних рішень, методологій та інструментів, які вже працюють в Україні та світі

Втілення ваших ідей у життя

Науково обґрунтуйте життєздатність Вашої ідеї та залучіть фінансові ресурси для її реалізації

Мережування

Станьте частиною національної спільноти однодумців та скористайтеся всіма можливостями мережування, налагодження корисних контактів та отримання фахової підтримки

Як результати перших учасників Програми 2019 року вже допомагають у розробці місцевих програм доступу до правосуддя, залученні місцевих та зовнішніх ресурсів для їх реалізації — у цьому матеріалі: http://bit.ly/2OBsyQq

ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ПРОГРАМА

Навчання

Участь у практикумі з проведення досліджень правових потреб громад підготує вас до розроблення, проведення та аналізу результатів досліджень. Також за результатами практикуму ви разом з колегами зможете підготувати попередні проєкти програм дослідження у вашій громаді.

Під час практикуму з розроблення, впровадження та оцінки ефективності програм доступу до правосуддя учасники Програми попередніх років поділяться з вами досвідом проведення досліджень та реалізації своїх планів щодо впровадження їх результатів. Крім знайомства з досвідом учасників минулорічної Програми, ви отримаєте необхідні знання для розроблення, впровадження та оцінки програм доступу до правосуддя, за допомогою експертів підготуєте плани впровадження результатів досліджень з попередньою оцінкою їх ефективності за методом аналізу зисків та витрат.

Практика

Після участі у практикумі з проведення досліджень правових потреб громад ваша команда доопрацює програму дослідження та деталізує бюджет, необхідний для її реалізації. За результатами експертної оцінки програмна рада Програми визначить 4-5 найбільш “життєздатних” програми та затвердить їх до реалізації.

Відібрані програми досліджень отримають дофінансування їх бюджетів (до 80%). За ініціативними групами, які продовжать роботу над реалізацією своїх Програм досліджень, буде закріплено експертів-кураторів, які супроводжуватимуть групу на всіх дослідницьких стадіях.

Надалі ініціативні групи з підтримки експертів приступають до реалізації узгоджених програм досліджень. Проведення досліджень зазвичай передбачає наступні етапи:

  • розробка інструментарію (анкети тощо) та його попереднє тестування
  • залучення та навчання інтерв’юерів (безпосередньо проводять опитування)
  • польовий етап дослідження (опитування мешканців громади)
  • аналітичний етап (обробка результатів дослідження)
  • презентація результатів дослідження у громаді

Підтримка

Як вже зазначалося, Програма забезпечує постійний експертний супровід ініціативних груп в процесі їх роботи над проведенням дослідження, аналізом та подальшим застосуванням їх результатів. Для цього експерти Програми проводять моніторинг поточного стану реалізації вашої програми дослідження (шляхом усних та письмових консультацій, щомісячного аналізу вашого зворотного зв’язку), який дозволятиме вчасно реагувати на можливі відхилення, переглянути програму дослідження у разі виникнення  непередбачуваних обставин.

Результат

Очікується, що після проведення дослідження, розробки та реалізації планів впровадження їх результатів, за активного сприяння вашої ініціативної групи, у вашій громаді буде розроблено та прийнято місцеву програму доступу до правосуддя. Ця програма створить подальші умови для залучення фінансових ресурсів місцевого бюджету та зовнішніх соціальних інвесторів на реалізацію її плану заходів.

УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ

1. Заручиться підтримкою інституційного партнера в громаді 

Програма надає пріоритет інституційному лідерству при формуванні та конкурсному відборі ініціативних груп, які беруть участь у Програмі та реалізують за її підтримки дослідження.

Заявку на участь у Програмі (у формі листа, посилання на зразок: http://bit.ly/2tBnrIOмає до 20.03.2020 (до 18.00) відправити на електронну адресу [email protected] з темою відправлення Заявка на участь у конкурсі “Правоспроможна громада 2020”

інституція (це може бути орган місцевого самоврядування, організація громадянського суспільства, державна установа, зокрема місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо), яка візьме на себе зобов’язання сприяти формуванню ініціативної групи для участі у Програмі та здійснювати подальшу необхідну організаційну та матеріально-технічну підтримку її діяльності.

У заявці на участь має бути також зазначено координатора ініціативної групи. Програма переконливо рекомендує, щоб координатор групи представляв інституційного партнера групи, адже координатор відповідає за весь процес реалізації програми дослідження у громаді, досягнення його запланованих результатів, підтримку постійної комунікації з експертами та адміністрацією Програми.

2. Зберіть свою дослідницьку команду

Рекомендований склад ініціативних груп — не менше 4 учасників, які мають представляти зацікавлені у проведенні дослідження сторони — організації громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування, системи безоплатної правової допомоги (але не більше 2 представників від однієї організації чи установи). Також до складу ініціативної групи ви можете залучити місцевих активістів (наприклад, громадських радників) або ж студентів — майбутніх правників чи соціологів.

Під час формування персонального складу ініціативних груп Програма рекомендує враховувати такі аспекти, як гендерна збалансованість (за можливості рівне представлення жінок та чоловіків) та мотивацію учасників (можливість приділяти час для проведення дослідження, брати участь у навчальних заходах).

ВАЖЛИВО: відсутність хоча б одного з учасників ініціативної групи на навчальних заходах за програмою матиме своїм наслідком дискваліфікацію всієї групи!

3. Пройдіть співбесіду з експертами програми

Після надання за спеціальною формою (посилання на форму повідомляється визначеним координаторам груп) інформації про всіх учасників ініціативної групи адміністрація Програми узгоджує з координатором вашої групи час проведення відеоспівбесіди експертів Програми з усіма учасниками групи.

ВАЖЛИВО: відсутність хоча б одного з учасників ініціативної групи під час проведення відеоспівбесіди матиме своїм наслідком дискваліфікацію всієї групи!

Орієнтовний період проведення відеоспівбесід: 06.04.-17.04.2020

В разі успішного проходження відеоспівбесіди з усіма учасниками відібраної ініціативної групи укладаються договори, які закріплять взаємні зобов’язання щодо всіх деталей участі у Програмі. Також учасникам відібраних груп повідомляється наступний графік заходів щодо їх участі у Програмі впродовж 2020 року.

КОНТАКТИ ПРОГРАМИ

Виконавча дирекція громадської спілки «МЕРЕЖА ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ»
02137, Україна, Київ, вул. Бориса Гмирі, б. 17, оф. 4
[email protected]
www.ua2j.school
www.ldn.org.ua
+380 44 227 9773