Назад до всіх новин

День нотаріату в Україні – вітаємо з професійним святом

02 Вересня 2021

Щорічно з 2010 року 2 вересня в Україні відзначається День нотаріату. Професійне свято нотаріусів встановлено Указом Президента України №211/2010 від 22 лютого 2010 року на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати.

Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України “Про нотаріат”, Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, інші нормативно-правові акти.

Істотний вплив на процесуальну діяльність нотаріуса, комплекс його процесуальних прав та обов’язків має його загально-правовий статус.

Які ж права є у нотаріуса?

Права нотаріуса визначені у статті 4 Закону України “Про нотаріат”. Так, нотаріус має право:

 • витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
 • одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;
 • складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. 

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Обов’язки нотаріуса: які вони?

Так, відповідно до статті 5 Закону України “Про нотаріатнотаріус зобов’язаний:

 • здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;
 • сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;
 • зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій;
 • відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;
 • вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил;
 • дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
 • надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства юстиції України, його територіальних органів при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, проходити підвищення кваліфікації;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

Згідно зі статтею 59 Конституції України кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами, зокрема системою безоплатної правової допомоги забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян. Крім того, нотаріат є одним з правозахисних інститутів державної гарантії дотримання законності прав та інтересів кожної людини.

Професія нотаріуса – це, перш за все, високий професіоналізм, служіння закону, відповідальність, порядність та чесність. Тому бути нотаріусом – це престижно, почесно та відповідально.

Враховуючи значення нотаріальної діяльності в розбудові правової держави, а також активне сприяння громадянам, установам, організаціям і підприємствам у здійсненні їх законних прав та захисту їх законних інтересів бажаємо розвитку й процвітання спільноті нотаріусів України.

Зі святом, з Днем нотаріату!