Назад до всіх новин

Альтернативне вирішення спорів: 120 працівників системи надання безоплатної правової допомоги взяли участь у спеціалізованому навчанні щодо надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації

01 Березня 2021

 

Система надання безоплатної правової допомоги (далі – система надання БПД) прагне, щоб люди в Україні використовували правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань та мали рівний доступ до інформації та правосуддя, а діяльність системи безоплатної правової допомоги відповідала потребам людей.

Альтернативне вирішення спорів (далі – АВС, переклад терміна «Alternative Dispute Resolution” – ADR) — група та сукупність процесів, за допомогою яких вирішуються суперечки і конфлікти без звернення до формальної системи судочинства, а також процесів, які інтегровані у судове провадження, однак вважаються альтернативою загальному порядку вирішення спорів.

Переваги та популярність способів АВС обумовлюються такими факторами: високе навантаження традиційних судів в Україні, відносно низький рівень затрат для людей в порівнянні з процедурою судового розгляду, конфіденційним характером процедур, а також бажанням участників спору (конфлікту) самостійно прийняти рішення для врегулювання спору.

Способи АВС мають диверсифіковану систему і можуть застосовуватися у різних правових спорах, мають особливості застосування в залежності від виду правового спору та стадії ескалації конфлікту, мають особливості застосування на різних етапах форм судочинства.

До таких способів відносяться:
 • переговори (без посередника або з посередником);
 • консиліація;
 • медіація;
 • відновне правосуддя; 
 • врегулювання спору за участю судді; 
 • фасилітація діалогів;
 • незалежна оцінка фактів;  
 • попередня нейтральна оцінка;
 • арбітраж;
 • третейський суд;
 • будь-які інші способи, ефективні для вирішення спору: зосереджені на консенсуальному або примирному підходах, дорадчо-консультативні способи (несуть рекомендаційний характер), квазісудові процедури або змагальні способи, комбіновані (гібридні, змішані) способи.

Найпоширенішими інструментами системи АВС є переговори та медіація.

Бачення системи надання БПД – альтернативні способи вирішення спорів інтегровані у процедури надання правової допомоги, а люди отримують вибір вирішувати правові спори в найкращий для них спосіб.

Так, відповідно до частини другої статті 7 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації – один з видів правових послуг при наданні безоплатної первинної правової допомоги.

Вперше в період з червня по листопад 2020 року системою надання БПД було запроваджено для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги спеціалізований навчальний онлайн-курс “Альтернативні позасудові способи вирішення спорів (ADR): можливості їх інтеграції у процедури надання правової допомоги” – один з інструментів підготовчого етапу впровадження використання на системному рівні альтернативних способів вирішення спорів через систему надання правової допомоги.

Практичний курс був розрахований на 50 працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відібраних за результатами відкритого конкурсного відбору.

Курс навчальної програми включав 84 години теоретичного матеріалу та практичних занять і складався з чотирьох основних модулів:
 1. Розвиток професійно-етичних компетенцій ефективної комунікації (набір «м’яких навичок» та технік).
 2. Базові знання про альтернативні способи вирішення спорів.
 3. Поглиблення знань про процедуру медіації. Техніки ефективної комунікації з питань доступу до медіації.
 4. Медіація в окремих сферах правових відносин.

Навчальний курс проводили експерти з питань альтернативних способів вирішення спорів з числа медіаторів, суддів, адвокатів, представників міжнародних організацій.

Експертну та консультаційну підтримку в організації навчального онлайн-курсу надали партнери системи надання безоплатної правової допомоги – Громадська спілка «Українська академія медіації»Громадська організація «Асоціація сімейних медіаторів України»Громадська організація «Національна асоціація медіаторів України», Громадська організація «Фокус права», Громадська організація «Ліга медіаторів України» та Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

Даний навчальний онлайн-курс поклав старт до впровадження нових навчальних програм, спрямованих на поглиблення знань працівників центрів з надання БВПД в сфері медіації, як альтернативного способу вирішення спорів та наданні допомоги в забезпеченні доступу до такого способу.

Так в період з грудня 2020 року по січень 2021 року ще 70 працівників системи надання БПД зі всієї території України пройшли спеціалізоване онлайн-навчання (40 годин) за підтримки Проекту «Права людини для України», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, та за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Акцентом такого навчання були наступні питання:
 • Конфліктологічна та емоційна компетентності.
 • Принципи та структура процесу медіації.
 • Застосування медіаційних технік ефективної комунікації.
 • Визначення медіабельності спору.
 • Кваліфіковане пропонування та залучення в медіацію. Робота із супротивом.
 • Надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

На сьогодні за результатами спеціалізованого навчання працівники центрів з надання БВПД зі всієї території України починають застосовувати альтернативне вирішення спорів, ідентифікуючі медіабельні спори, кваліфіковано пропонуючи вразливим групам людей застосовувати медіацію та забезпечуючи передачу таких спорів до провайдерів надання послуги медіації на умовах Pro Bono.

Довідково:

Система надання БПД спрямовує свою діяльність в напрямку:

 • сприяння в забезпеченні доступу до АВС, у тому числі, медіації, для людей в різних сферах правових відносин (спори з в сфері сімейного, спадкового, житлового, трудового права, спори, в яких однією із сторін виступає орган державної влади або місцевого самоврядування, інші спори);
 • консолідація зусиль правничої спільноти, спільноти медіаторів та усіх зацікавлених сторін в розвитку та поширенні системи АВС в Україні;
 • поширення серед надавачів безоплатної правової допомоги та суб’єктів, що надають послуги з альтернативного вирішення спорів, а також усіх зацікавлених сторін, досвіду застосування АВС та медіації;
 • поширення у суспільстві інформації про існуючу в Україні систему альтернативного вирішення спорів, зокрема, переговорів, медіації, механізму відновного правосуддя, визначених національним законодавством судових процедур врегулювання спорів, третейських судів тощо;
 • сприяння формуванню в Україні культури мирного врегулювання спорів.