Семінар «Питання юридичної відповідальності медичних працівників»

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАВЕРШЕНА 

Захід буде корисним для адвокатів, які надають правову допомогу клієнтам у медичних справах, а також адвокатам, які цікавляться проблематикою медичного права, цивільного права та охорони здоров’я.

Будуть висвітлені такі питання:
1) Особливості кримінально-правової відповідальності медичних працівників:
– розкриття особливостей складів медичних злочинів за:
– ненадання допомоги хворому медичним працівником;
– неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником;
– порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань,
інвалідності та за іншими ознаками;
– порушення права на безоплатну медичну допомогу;
– умисні та необережні злочини медичних працівників;
– невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником;
– аналіз судової практики України та Європейского суду з прав людини;
– проблемні аспекти/питання, з якими стикаються адвокати при наданні правової допомоги у відповідних
кримінальних провадженнях та шляхи їх вирішення

2) Особливості цивільно-правової відповідальності медичних працівників:
– підстави для притягнення до відповідальності;
– особливості складу цивільного правопорушення за участю медичних працівників;
– поняття медичної помилки;
– практика відшкодування матеріальної та моральної шкоди за «медичні правопорушення».

Спікери:
Валах Вікторія, адвокат з медичного права, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, член Європейської асоціації медичного права (EAHL), доцент кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова, к.ю.н.
Маркочева Наталія, адвокат з медичного права, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, правозахисниця громадської організації “ДЕСЯТЕ КВІТНЯ”

Організатори: Координаційний центр з надання правової допомоги, Рада адвокатів Одеської області

Тривалість заходу: з 10.00 до 17.00, 23 лютого 2019 року

 

23 Лютого
Час початку
10:00
Реєстрацію закрито