Назад до бібліотеки

Стягнення аліментів на непрацездатних батьків

11 Лютого 2021

10 лютого 2021 року мережею правових клубів PRAVOKATOR спільно з Львівським місцевим центром з надання БВПД проведено онлайн-зустріч з експертом на тему “Стягнення аліментів на непрацездатних батьків”.

Тематика є досить актуальною адже обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків закріплено в статті 51 Конституції України.

Спікеркою заходу виступила  Ірина Сабадаш, фахівчиня Перемишлянського бюро правової допомоги Львівського місцевого центру з надання БВПД.

Відповідно до статті 202 Сімейного кодексу України право на утримання виникає за умови, якщо батьки:

  1. є непрацездатними*;
  2. потребують матеріальної допомоги (тобто батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв’язку з відсутністю пенсії чи її низького розміру).

*Непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 26) пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону (абзац сімнадцятий статті 1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Аліменти на утримання батьків можуть виплачуватись або в добровільному або в судовому порядку. Щодо добровільного виконання свого обов’язку, то варто зазначити, що  батьки та діти можуть врегулювати свої відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам законодавства та моральним засадам суспільства (частина перша статті 9 Сімейного кодексу України).
Отже, повнолітні дочка, син та батьки можуть за бажанням укласти договір про сплату аліментів на батьків.

Що стосується судового порядку вирішення таких спорів, то позовна заява про стягнення аліментів подається у порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача. Позов про стягнення аліментів може бути пред’явлений до одного/ кількох з дітей або до всіх дітей разом.

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (стягнення аліментів), наприклад:

  • документи, що підтверджують доводи позивача про потребу в матеріальній допомозі (довідка з управління Пенсійного фонду про розмір пенсії, довідка з лікувальної установи про захворювання тощо);
  • довідка про склад сім’ї;
  • довідка про заробітну плату відповідача (у разі наявності) тощо.
Судова практика Верховного суду із зазначеного питання:
  • Постанова Верховного суду від 07 листопада 2018р. № 400/1621/16-ц: Звільнення від обов’язку утримувати матір, батька може мати місце лише у випадку, якщо такий обов’язок у дочки, сина виник:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77720678
  • Постанова Верховного суду від 05 вересня 2019р. №212/1055/18-ц: Отримання матір`ю/батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, автоматично не свідчить, що батько/мати не потребують матеріальної допомоги. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84182574


Дізнатись більше по вказаній тематиці можна переглянувши онлайн-зустріч з експертом на YouTube-каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: