Назад до бібліотеки

Протидія домашньому насильству.Наскільки дієвими є законодавчі зміни?

22 Серпня 2019

Згідно офіційної статистики ООН  понад 68% жіночого населення України певною мірою потерпають від домашнього насильства, серед них менше 2% звертаються по допомогу до державних органів влади, що підтверджується статистикою Національної поліції України –  понад 100 тисяч таких звернень.  Водночас до системи надання безоплатної правової допомоги протягом першого півріччя 2019 року звернулось за допомогою лише 457 осіб (1,1% від усіх звернень).

Статистика свідчить, що незважаючи на численні законодавчі нововведення проблема домашнього та ґендерно зумовленого  насильства є актуальною і до кінця невирішеною.

Своїм баченням проблеми та можливих шляхів їх вирішення поділилась Наталія Чорновус – адвоката, членкиня комітету медичного права та біоетики НААУ, юристка БФ «Легіон світла»:

«Незважаючи на велику кількість суб’єктів, які здійснюють ( чи повинні здійснювати) систему заходів з протидії насильству, наявність нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність, по факту комплексна взаємодія поліції, соціальних служб, служб у справах дітей , медичних працівників не налагоджена. Немає ефективної комунікації, а без комунікації проблему домашнього насильства вирішити важко.  Для прикладу : швидка медична допомога не інформує органи Національної поліції про випадок домашнього насильства, оскільки такі повноваження не прописані в нормативно-правових актах. Ця прогалина в законодавстві не дозволяє максимально ефективно та швидко реагувати на такі випадки. Ще один приклад: лікарі зобов’язані проінформувати особу-жертву домашнього насильства, яка перебуває на лікуванні  в медичному закладі про можливість отримання БПД. Але по факту цього ніхто не робить, що в свою чергу не дозволяє адвокатам максимально швидко реагувати на ці випадки»

Ще один негативний фактор – відсутність кризових центрів для жертв насильства та корекційних програм для кривдників . Кризові центри – це установи , де можна отримати тимчасовий притулок та допомогу кваліфікованих спеціалістів – психологів, юристів та соціальних працівників. З прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» процес створення таких центрів пришвидшився, але недостатньо. Зокрема, у Львівській області функціонує лише один такий заклад, який само собою не може покрити потреби цілої області.

«Реформа децентралізації, яка зараз продовжується в Україні пердбачає також зміни і у соціальній сфері , а саме розмежування повноважень між обласними, районними адміністраціями та ОТГ. Нажаль, не кожна об’єднана громада не розуміє необхідності введення у штат соціального працівника, який би працював з вразливими групами населення, зокрема і з жертвами насильства. Ще плачевнішою ситуація з кризовими центрами в ОТГ – їх просто не хочуть створювати посилаючись на відсутність коштів та потреби. Але ж ми всі розуміємо, що потреба є. Сподіваюсь, що прийнята Урядом  Постанова «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі» змінить цю ситуацію у кращу сторону.» – зазначила Наталя Чорновус.

Наказом Міністерства соціальної політики від 01.10.2018 № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників», визначено комплекс заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків. Але по факту ці програми ще не всюди затверджені на місцях і не всі ще районні і міські суди дають направлення на проходження цих програм .

Нагадуємо, що правовими клубами PRAVOKATOR та Громадською організацією “Правозахисна організація “Права людини” у партнертсві з Благодійним фодом “Легіон світла” та Громадською організацією “Центр “Жіночі перспективи” за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» реалузіється проект “Комплексна допомога в сімейних та родинних відносинах“, метою якого є сприяння вразливим категоріям населення в комплексному отриманні правової та інших видів допомоги для захисту порушених прав у сфері сімейних та родинних відносин, а також заохочення осіб, що постраждали від домашнього насильства або гендерно-обумовленого насильства, звертатися за правовою допомогою до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та іншою спеціалізованою допомогою до стейкхолдерів.