Назад до бібліотеки

Особливі режими роботи працівників під час карантину

16 Квітня 2020

В умовах карантину виникає безліч запитань з приводу правильної організації роботи підприємства. Багато розмов про дистанційну роботу та інші особливі режими роботи. Чим ці режими відрізняються між собою?Та як організувати таку роботу не порушуючи законодавства?

Щодо особливого режиму роботи, то можна говорити про неповний робочий час та гнучкий режим робочого часу. Щодо першого, тобто неповного робочого часу, то якщо працівник хоче працювати під час карантину, однак не має можливості протягом усього робочого дня перебувати на робочому місці, йому може бути встановлено режим роботи на умовах неповного робочого часу. Для цього необхідно написати заяву.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення:

  • тривалості щоденної роботи.
  • кількості днів роботи протягом тижня;
  • одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи протягом дня, і кількості робочих днів протягом тижня.

 

На прохання вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до 14 років або дитину з  інвалідністю, та тих, хто виховує малолітніх дітей без матері, роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий час.

Для інших категорій працівників неповний робочий час установлюється за угодою між працівником і роботодавцем. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про відпустки» за бажанням жінки або батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Робота на умовах неповного робочого часу не обмежує будь-яких трудових прав працівників, у тому числі — скорочення тривалості їхньої щорічної основної відпустки. Тривалість щорічної основної відпустки працівника, який працює на умовах неповного робочого часу, не має відрізнятися від тривалості такої відпустки працівника, який працює на такій самій посаді повний робочий день.

Гнучкий режим робочого часу теж можна використати під час карантину. Такий режим роботи регулюється  Методичними рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу .

Що означає гнучкий режим робочого часу?

Це така форма організації праці, коли працівники можуть самостійно регулювати час початку, закінчення та тривалості робочого часу впродовж робочого дня. Такий режим, зазвичай, передбачає підсумований облік робочого часу. Тобто працівник має повністю відпрацювати установлену законодавством кількість робочих годин (тиждень, місяць, квартал, рік тощо). За таких умов праці загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати 40-годинному робочому тижню.

Застосування   гнучкого режиму робочого часу не тягне змін в нормуванні та  оплаті праці працівників,  не впливає на  порядок  нарахування  та  розмір доплат,  премій, не надає пільг при обчисленні стажу роботи (в тому числі і спеціального) та інші трудові права працівників.

У разі,  коли  рівень  завантаження  працівників  роботою  впродовж  робочого  дня  дозволяє надати їм вільний від роботи час  для відпочинку з відсутністю їх у цей  час  на  робочому  місці  і  забезпечити  їм  нормальну,  передбачену законодавством тривалість  робочого  дня,  застосування   гнучкого режиму робочого часу   доцільне   як   альтернатива  встановленню працівникам ненормованого робочого дня.

Переведення на гнучкий режим робочого часу   може бути ініційоване як працівником, так і роботодавцем. Переведення працівників на гнучкий режим робочого часу  здійснюється за їх згодою  і оформлюється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця із  зазначенням конкретних термінів і умов його застосування.

Які особливості дистанційної роботи?

При дистанційній (надомній) роботі працівник виконує свої обов`язки за місцем проживання або в іншому місці на його вибір. Як і під час застосування гнучкого режиму, має бути дотримано норми тривалості робочого часу. Виконання дистанційної роботи не тягне за собою обмеження трудових прав, а оплата праці здійснюється у повному обсязі та у визначений час, якщо іншого не передбачено у письмовій домовленості між роботодавцем та працівником. Варто потурбуватись про своєчасне написання заяви із проханням перевести Вас на надомну роботу та ознайомитись із відповідним наказом (розпорядженням) про встановлення дистанційної роботи працівникам.

Чи відкривають лікарняний матері, якщо дитина перебуває вдома під час карантину в дитячому садку?

Якщо дитина цілком здорова, то лікарняний батькам не відкриють. Це прямо прописано в п. 3.15 Інструкції про порядок видачі документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, де вказано: листок непрацездатності не видають для догляду за здоровою дитиною на період карантину. Лише у випадку догляду за хворою дитиною спрацьовують норми Інструкції, коли відкриють листок непрацездатності одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд за дитиною.