Назад до бібліотеки

Громадські центри правосуддя: реалії та перспективи

16 Січня 2020

Громадські центри  правосуддя (ГЦП) – це нова для України модель співпраці між cудовою владою, сектором юстиції та громадськістю, яка успішно реалізовується в багатьох країнах. Такі центри можуть надавати громадянам комплекс послуг, серед яких правова допомога, альтернативне вирішення спорів, громадська просвіта та інше, вони також підтримують ініціативи громадян щодо вдосконалення функціонування судів та інших державних установ сектору юстиції, розширення доступу до правосуддя, вирішення таких проблем громади, як прояви вуличної злочинності та домашнього насильства, торгівля людьми та ін.

Така модель співпраці вже широко використовується багатьма країнами, зокрема США. Україна також поступово переймає досвід впровадження такої моделі співпраці між громадськістю та судовою владою. Особливо актуальним це питання є з огляду досить низького рівня довіри громадян до судової влади. Середній показник довіри громадян коливається від 14 % до 17%. Звичайно це уже низький показник, проте починаючи з 2015 року спостерігається тенденці до незначного покращення рівня довіри.

На даний момент в Україні функціонує два таких ГЦП:

 • Громадський центр правосуддя м. Одеси та Одеської області;
 • Громадський центр правосуддя м. Чугуїв Харківської області;

Проаналізувавши функції, які виконують ГЦП в Україні можна виділити наступні:

 • усні консультації громадян;
 • врегулювання конфліктів за допомогою медіації;
 • перенаправлення до інших державних органів/органів місцевого самоврядування;
 • консультації у адвокатів та суддів у відставці;
 • допомога у написанні первинних документів;

Для прикладу, в США в таких центрах також можна отримати медичні, соціальні послуги, інформацію щодо працевлаштування та інше. Важливим є те, що вже в таких центрах можна отриати послугу медіації. Медіація – вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту. В напрямку розвитку медіації як окремого сервісу активно працює система безоплатної правової допомоги.  Зараз на базі системи надання БПД у шести регіонах впроваджується пілотний проект відновного правосуддя для неповнолітніх, які підозрюються у вчиненні кримінальних злочинів.

Ефективність медіації, доведена на практиці, набуває все більшого поширення у світі. Адже медіація має ряд переваг над судовим розглядом:

 • Економія часу
 • Зниження вартості процесу вирішення спору
 • Можливість впливати на результат
 • Конфіденційність процедури
 • Можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами
 • Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому
 • Гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації)

Варто зазначити, що в Україні на даний час відсутній профільний закон, який регулює інститу медіації. 27 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України схвалено проект Закону ” Про медіацію”, в якому визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації права та обов’язки сторін.

Загалом, створення і розширення мережі громадських центрів правосуддя в Україні має значні перспективи. Система БПД активно рухається в цьому напрямку адже вже вивчаються правові потреби громад, запроваджуються відновні практики, надаються комплексні послуги громадянам.