Назад до напрямків діяльності

Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових спорах

15 Лютого 2019

Одними з головних причин “непопулярності” серед громадян вирішувати спори за допомогою медіації є непроінформованість про існування такого способу та його переваги, недовіра до медіаторів, оскільки у них відсутній офіційний статус, а також небажання брати на себе відповідальність та самостійно шляхом діалогу вирішувати спір.

В той же час, у разі вирішення цих спорів у судовому порядку сторони по справі несуть численні матеріальні видатки на оплату судового збору, експертиз та послуг адвокатів, а також психологічно переживають через необхідність приймати участь в судових засіданнях, у тому числі виступати в суді проти близьких родичів.

Дуже часто причинами сімейних та спадкових спорів є непорозуміння сторін та небажання чути один одного. Вирішення таких спорів за допомогою медіації допоможе проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників конфлікту.

Для подолання цієї проблеми з лютого по вересень 2019 року правовим клубом PRAVOKATOR.Одеса та Громадською спілкою “Українська академія медіації” за підтримки проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади, впроваджується проєкт “Забезпечення доступу вразливих груп населення до медіації у сімейних та спадкових спорах”.

Мета проєкту

надання допомоги в забезпеченні доступу до медіації вразливим верствам населення у сімейних та спадкових спорах.

Завдання проєкту
 • підвищити обізнаність вразливих верств населення про можливість альтернативного позасудового способу вирішення сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації;
 • підготувати працівників системи надання БПД, сімейних радників до кваліфікованого пропонування медіації вразливим верствам населення, в тому числі тренерів з такої підготовки для сталості/життєздатності дії проєкту після його завершення;
 • забезпечити надання допомоги з доступу до медіації через систему надання БПД;
 • полегшити доступ до правосуддя вразливих верств населення шляхом примирення у сімейних та спадкових спорах, досягнутих за допомогою медіації.
Територіальне охоплення проєкту

Вінницька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області

Діяльність в межах проєкту
 • розробка та поширення інформаційних буклетів для громадян про можливість вирішення сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації;
 • правопросвітництво з питань доступу до медіації;
 • розробка базового інструменту ідентифікації медіабельних справ та пропонування медіації;
 • навчання працівників центрів з надання БВПД визначати/ідентифікувати медіабельні сімейні та спадкові справи, а також кваліфіковано пропонувати клієнтам вирішити спір за допомогою медіації;
 • практика працівників місцевих центрів з надання БВПД з визначення/ідентифікації медіабельних справ та пропозиції використовувати медіацію для вирішення сімейних / спадкових спорів;
 • відкриття та функціонування “простору без конфліктів/кабінету медіації” на базі одного з місцевих центрів з надання БВПД в пілотних регіонах, в якому сторони можуть вирішити сімейний / спадковий спір за допомогою медіаторів;
 • навчання тренерів (ТоТ) з числа працівників місцевих центрів з надання БВПД, які після завершення проєкту навчатимуть працівників системи надання БПД на базі правових клубів PRAVOKATOR по всій території України ідентифікувати медіабельні справи та правильно пропонувати клієнтам вирішити спір за допомогою медіації (створення внутрішнього пулу тренерів в системі надання безоплатної правової допомоги, які проводитимуть навчання інших працівників системи за розробленою базовою програмою тренінгу), що забезпечить пролонгацію мети проєкту без подальшої фінансової міжнародної технічної підтримки;
 • аналіз кейсів ідентифікації медіабельних справ та пропонування медіації працівниками системи надання БПД в рамках проєкту.
Інновації в рамках проєкту
 • система надання безоплатної правової допомоги першою в Україні забезпечить доступ до медіації для вразливих верств населення у сімейних та спадкових спорах;
 • забезпечення доступу до медіації відбуватиметься шляхом залучення одночасно медіатора та комедіатора – різностатевих медіаторів для проведення медіації з сімейних питань;
 • у системі надання безоплатної правової допомоги сформується власний пул тренерів з кваліфікованого введення в медіацію (ідентифікація медіабельних справ, пропонування застосування процедури медіації, базове медіаційне консультування);
 • у системі надання безоплатної правової допомоги сформується власний пул медіаторів з числа працівників системи та адвокатів, що співпрацюють з системою, а також з числа партнерів системи (які на даний час вже самостійно пройшли навчання);
 • робота системи надання БПД у напрямку забезпечення доступу до медіації та напрацювання практики вирішення спорів за допомогою медіації дозволить завчасно підготувати/адаптувати працівників системи до впровадження медіації в Україні на законодавчому рівні.
Період реалізації проєкту

лютий – вересень 2019 року

Фактичний стан виконання проєкту
 1. Для громадян розроблено інформаційний матеріал про можливість вирішити сімейний чи спадковий спір за допомогою медіації – буклет “Врегулювання сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації”.
 2. Створено матеріали для забезпечення доступу до медіації у сімейних та спадкових спорах, які фахівці системи надання безоплатної правової допомоги використовують з метою забезпечення для клієнтів доступу до медіації (робочий зошит, дорожня мапа).
 3. З 25 по 26 квітня 2019 року відбувся дводенний навчальний тренінг “Ідентифікація медіабельних сімейних та спадкових спорів. Кваліфіковане пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації”, участь у якому взяли 21 працівник системи надання безоплатної правової допомоги з Вінницької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Херсонської областей.
 4. Сформовано пул медіаторів, які готові на безоплатній основі на умовах Pro bono надавати свої послуги клієнтам системи надання безоплатної правової допомоги для вирішення сімейних / спадкових спорів.
 5. На базі Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкрито перший у системі надання безоплатної правової допомоги кабінет медіації, в якому клієнти системи можуть вирішити сімейні та спадкові спори за допомогою медіаторів на умовах Pro bono.
 6. На базі Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкрито другий у системі надання безоплатної правової допомоги кабінет медіації, в якому клієнти системи можуть вирішити сімейні та спадкові спори за допомогою медіаторів на умовах Pro bono.
 7. Для майбутніх тренерів створено методичні матеріали для проведення регіональних тренінгів для фахівців системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів, які співпрацюють з системою, з метою розвитку навичок ідентифікації медіабельних сімейних та спадкових спорів, а також кваліфікованого пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації (базова програма тренінгу, робочий зошит тренера).
 8. З 29 по 30 серпня 2019 року відбувся дводенний навчальний тренінг з розвитку тренерських навичок фахівців та фахівчинь системи надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації медіаційних сімейних / спадкових справ та кваліфікованого пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації.
 9. Сформовано пул з 11 тренерів, які будуть проводити регіональні тренінги для фахівців системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів, які співпрацюють з системою, з метою розвитку навичок ідентифікації медіабельних сімейних та спадкових спорів, а також кваліфікованого пропонування клієнтам вирішити спір за допомогою медіації.
 10. 30 вересня 2019 року проведено конференцію “Медіація у системі надання безоплатної правової допомоги”, під час якої обговорювались питання співпраці системи з медіаторами; відкриття пілотних “кабінетів медіації” на базі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; практики ідентифікації медіабельних справ та пропонування клієнтам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги вирішити конфлікт за допомогою медіації. На конференції були презентовані: інструмент ідентифікації медіабельних справ та пропонування медіації; інформаційний матеріал для громадян про можливість вирішення сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації.