Назад до напрямків діяльності

Інтеграція системи надання безоплатної правової допомоги в громади

15 Березня 2020

Інтеграція системи надання безоплатної правової допомоги в громади є одним з ключових напрямків діяльності правових клубів PRAVOКATOR, метою якого є  сприяти інтеграції первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад шляхом налагодження та розгортання співпраці між системою БПД, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування/місцевої влади.

Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги  окремим фізичним особам на посилення правової спроможності окремих громад передбачає:

  • Активне та ефективне поглиблення співпраці з об’єднаними територіальними громадами;
  • Активізація проведення правопросвітницьких заходів на потрібні та актуальні для громади теми;
  • Розширення  доступу до системи БПД функціонування мережі  дистанційних та мобільних пунктів доступу до БПД, скайп-консультування, виїзні прийоми, залучення до співпраці параюристів);
  • Розвиток мереж партнерів та незалежних провайдерів БПД;

Зокрема, в контексті діяльності правових клубів PRAVOКATOR, основними завданнями в напрямку інтеграції системи БПД в громади є:

  • Проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, майстер-класів) з питань посилення правової спроможності громад та забезпечення прав громадян;
  • Підготовка та розповсюдження методичних матеріалів з питань посилення правової спроможності громад;
  • Реалізація всеукраїнських програм та проектів щодо вирішення найактуальніших правових проблем;
  • Проведення спільних з ЦОВВ та ОМС заходів щодо вирішення системних правових проблем;
  • Підвищення спроможності партнерських інституцій системи БПД, ОМС та ГО щодо підготовки та реалізації ініціатив, що посилюють правові можливості громадян і громад;
  • Розроблення та впровадження нових інструментів реалізації ініціатив громад та ГО на місцевому рівні;

Цільові групи напрямку: представники органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад, представники органів державної влади, та громадських формувань, неурядових організацій, громадянських інститутів, громадські правозахисники та іншіпредставники громади.