Назад до напрямків діяльності

Дружня до дитини система правосуддя

18 Лютого 2019

Одним з пріоритетів Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року є створення системи правосуддя, дружнього до дитини.
У контексті дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту прав дітей важливе значення має гуманізація судових процесів щодо дітей, які перебувають в контакті з законом.

Мета проекту:

подолання бар’єрів доступу до правової допомоги та правосуддя дітей вразливих категорій через забезпечення належного поводження з дітьми у контакті з законом, зокрема дітьми-постраждалими чи дітьми-свідками насильства, дітьми з порушеннями інтелекту, шляхом впровадження навчання в міждисциплінарній команді фахівців у сфері правосуддя для дітей (системи ювенальної юстиції).

Завдання проекту:
  1. розробка загальних тренінгових програм для навчання фахівців, дотичних до сфери правосуддя для дітей (судді, адвокати, прокурори, слідчі);
  2. розвиток партнерської співпраці у міждисциплінарних групах заради надання комплексної та ефективної правової допомоги дітям, а також полегшення доступу до правосуддя для дітей;
  3. підвищення професійної обізнаності фахівців, що працюють з дітьми у контакті з законом, щодо роботи з дітьми-постарждалими, або свідками насильства, а також з дітьми з порушеннями інтелекту;
  4. гуманізація судових процесів щодо дітей, забезпечення належного поводження з дітьми у контакті з законом.

У результаті виконання проекту розроблені та впроваджені спільні для суддів, адвокатів, прокурорів, слідчих навчально-тренінгові програми щодо  роботи з дітьми-постраждалими, або свідками насильства, а також з дітьми з порушеннями інтелекту.  Навчання у змішаних групах фахівців дало можливість налагодити міждисциплінарну взаємодію задля ефективного захисту інтересів дітей та надати дієвий механізм належного поводження з дітьми у контакті з законом.

Так, у серпні та вересні 2019 року проведено три дводенні тренінги для спеціалістів, які проводять або можуть долучатися до проведення опитування дітей, котрі стали жертвами або свідками насильства. 

Відбір учасників тренінгів відбувся на конкурсній основі. Протягом трьох етапів навчання спеціалісти отримали знання щодо:

  • принципів правосуддя, дружніх до дитини;
  • європейських стандартів опитування дитини, яка постраждала від насильства чи була свідком насильства;
  • зарубіжного досвіду організації опитування дитини;
  • особливостей комунікації з неповнолітніми, окремі аспекти дитячої психології та взаємодії з дітьми різного віку та допиту неповнолітнього;
  • принципи облаштування простору, комфортного для опитування дитини;
  • розпізнавання у дітей ознак стресу, ПТСР, травми та діагнозів, що потребують особливого підходу у роботі.

Тренінги дозволили учасникам сформувати базові навички, необхідні для уникнення ретравматизації дитини.

Продукти проекту:

Розроблено пам’ятки для суддів, прокурорів, слідчих та адвокатів про особливості опитування неповнолітніх потерпілих або свідків злочину. Пам’ятки містять ключові рекомендації, що дозволять зробити опитування дитини менш травмуючими. Зокрема, пропонується зменшити кількість опитувань дитини, склавши єдиний список запитань від слідчого, прокурора, судді та адвоката і так мінімізувати присутність неповнолітнього свідка чи потерпілого на судовому процесі.

У пам’ятках наголошується на обмеженні часу проведення опитування дітей, обов’язковому залученні до опитувань офіційного представника дитини та психолога. Передбачається можливість опитати дитину за допомогою відеозв’язку або у спеціально обладнаному приміщенні (зеленій кімнаті).

Пам’ятки доступні за посиланнями: