Назад до всіх новин

Звільнення з військової служби за станом здоров’я

25 Травня 2023

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про військовий обов’язок та військову службу» , положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами. Поняття «військова служба» є досить широкою категорією і включає в себе строкову службу, контрактну службу, службу за призовом під час мобілізації тощо.

Для мобілізованих військовослужбовців законом передбачено декілька підстав звільнення з військової служби:

 • за віком;
 • за станом здоров’я;
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
 • через сімейні обставини або інші поважні причини тощо.

В цій статті розглянемо порядок звільнення з військової служби за станом здоров’я.

Перед тим як особу мобілізувати до війська, проходження військово-лікарської комісії є обов’язковою процедурою. Проте умови  несення військової служби, контузії та поранення не найкращим чином впливають на стан здоров’я військовослужбовців, про себе нагадають хронічні захворювання тощо.

Тому, якщо є погіршення стану здоров’я з моменту останнього проходження ВЛК військовослужбовцю необхідно звернутись до командира військової частини та медичної частини із рапортом про повторне проходження ВЛК. До рапорту бажано долучити всі наявні  медичні документи, які можуть підтвердити захворювання.

Направлення на медичний огляд проводиться прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України, прокуратурою, судом, начальниками гарнізонів, штатних ВЛК, військових лікувальних закладів за місцем лікування, військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

За наслідками проведеного ВЛК може бути прийняте одне з таких рішень:

 • направлення військовослужбовця у відпустку за станом здоров’я не певний період, якщо здоров’я може відновитися до того стану, коли військово-службовець знову буде придатним до військової служби;
 • звільнення з військової служби за станом здоров’я, якщо здоров’я вже не може відновитися до того стану, коли військовослужбовець знову буде придатним до військової служби

Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) ВЛК про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров’я документи про його звільнення з військової служби оформлюються та надсилються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

Порядок оскарження рішень ВЛК

Позасудовий порядок оскарження

Позасудовий порядок унормований  Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402. Згідно нього оскарження постанов ВЛК можливе шляхом їх оскарження до ВЛК вищого рівня, а саме:

 • постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або м. Києва;
 • перегляд постанов, підпорядкованих ВЛК (ВЛК областей), мають право здійснювати ВЛК регіонів;
 • постанови будь-яких ВЛК має право переглядати Центральна ВЛК.

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

У випадку позасудового порядку оскарження постанови ВЛК необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови. До такої заяви потрібно додати всі необхідні документи видані військово-лікарською комісією. Для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави, наприклад, непомічена хвороба, помилка ВЛК.

До таких підстав належать:

 • наявність чи відсутність захворювання, що були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;
 • не врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;
 • обраний не той ступінь порушення функцій організму внаслідок хвороби (відповідно до Розкладу хвороб, станів та фізичних вад);
 • ВЛК не індивідуалізувало (не відрізнило) таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Розгляд цієї заяви здійснюється у порядку передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Судовий порядок оскарження постанови ВЛК

Разом із цим, постанова військово-лікарської комісії може бути оскаржена до суду за правилами адміністративного судочинства. Проте, необхідно звернути увагу:

 • у разі попереднього застосування досудового порядку – строк на судове оскарження становитиме 3 місяці, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови;
 • у разі оскарження постанови ВЛК безпосередньо до суду – строк для звернення становить 6 місяців із дня, коли особа дізналася про вчинення правопорушення, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.