Назад до всіх новин

Зарахування до страхового стажу періоду роботи з неточним записом у трудовій книжці

15 Серпня 2022

Продовжуємо вас знайомити з успішними кейсами захисту прав клієнтів від юристів системи БПД у рубриці #pravokator_case_study

Cьогодні ознайомимось з кейсом Світлани Прус, юристки Луцького місцевого центру з надання БВПД. Справа стосується зарахування до страхового стажу період роботи з неточним записом у трудовій книжці. Поділитись успішним кейсом можна тут

Фабула справи

25 липня 2020 року клієнт досяг віку (60 років), з якого, згідно законодавства повинен отримувати пенсію за віком. 

19 жовтня того ж року він звернувся до відділу обслуговування громадян № 5 (сервісний центр) ГУ ПФУ у Волинській області (далі – ГУ ПФУ в Волинській області) для призначення пенсії за віком та додав усі необхідні для призначення пенсії документи. 

При вивченні питання призначення пенсії спеціалістами управління застосування пенсійного законодавства до стажу не зараховано періоди роботи з 02.02.1987 по 31.03.1993 на комбінаті харчування «ДПЗ-28» у зв’язку з відсутністю печатки.

Період роботи на Комбінаті харчування ДПЗ-28 з 02.02.1987 по 31.03.1993 підтверджуються записами у трудовій книжці, іншої можливості підтвердити трудовий стаж роботи на даному підприємстві не має можливості, оскільки його діяльність на даний час припинена, документи, які б давали змогу підтвердити даний факт, в позасудовому порядку не збереглися та на зберігання в Комунальну установу «Луцький міський трудовий архів» та Державний архів Волинської області зазначеними підприємствами не передавалися.

За запитом клієнта з Луцького міського трудового архіву надано копію Наказу від 30 січня 1987 року про ліквідацію Об’єднання шкільного і робітничого харчування м. Луцька та Список працівників Об’єднання шкільного і робітничого харчування, які переведені в Комбінат харчування ДПЗ-28, де за № 221 значиться прізвище, ім’я та скорочено по батькові (на російській мові).

Алгоритм вирішення справи

Юристкою системи надання БПД Світланою Прус, було прийнято рішення звернутися з позовом до Волинського окружного адміністративного суду, визнати дії протиправними, зарахувати до страхового стажу період роботи з 02.02.1987 по 31.03.1993 на Комбінаті харчування ДПЗ-28 та повторно розглянути заяву клієнта від 19 жовтня 2020 року про призначення пенсії за віком.

Згідно із пунктом 1 частини першої статті 8 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (Закон № 1058-ІV)  право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають громадяни України, які застраховані згідно із цим  Законом та досягли встановленого цим  Законом  пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом.

Статтею 62 Закону №1788-XII передбачено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На що було зауважено наступне:

За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи (пункт 3 Порядку №637). Деякі записи трудової книжки зроблені недбало, в порушення пункту 4.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, затверджена постановою Держаного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях №162 від 20.06.1974.

В нашому ж випадку:

Пунктом 3 Порядку №637 передбачено, що за відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Тобто, розповсюдження даної постанови №637 шляхом надання уточнюючих довідок про підтвердження трудового стажу має місце лише у разі відсутності в трудовій книжці/або відповідних записах до неї відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, або за вислугу років, встановлених для окремих категорій працівників.

Аналіз наведених норм права свідчить про те, що законодавством України встановлено пріоритетність записів у трудовій книжці перед відомостями у первинних документах.

Підставою для відмови клієнту у зарахуванні періоду роботи на Комбінаті харчування ДПЗ-28 стало те, що записи про роботу у період з 02.02.1987 по 31.03.1993 не завірені печаткою.

Відповідно до пунктів 2.3, 2.4 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій спільним наказом Мінпраці, Мін`юсту Мінсоцзахисту від 29.07.1993 №58, записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

Крім того, відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 №301 «Про трудові книжки працівників» відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації, а відтак неналежне чи недотримання правил ведення трудової книжки не може спричиняти жодних негативних наслідків для особи, якій належить трудова книжка, а отже, й не може впливати на її особисті права.

Крім того, працівник не відповідає за правильність записів у трудовій книжці та не повинен контролювати роботодавця щодо її заповнення. На особу не може перекладатись тягар доведення правдивості чи достовірності даних, що зазначені у трудовій книжці.

В свою чергу, неналежний порядок ведення та заповнення трудової книжки та іншої документації з вини адміністрації підприємства не може бути підставою для позбавлення позивача його конституційного права на соціальний захист щодо вирішення питань надання пенсії за віком.

Такий висновок узгоджується з правовою позицією Верховного Суду викладеною у постанові від 21.02.2018 у справі №687/975/17.

Більш того, щодо відсутності в архівах наказів з кадрових питань, де працював клієнт, інших первинних документів, варто зазначити  про те, що право на пенсійне забезпечення особи не повинно безумовно залежати від дій чи бездіяльності осіб, які зобов`язані вести облік трудового стажу працівників і відповідно забезпечувати зберігання цих даних та сама по собі не здача деяких документів в архівний відділ не є беззаперечним доказом відсутності у позивача страхового стажу у зазначені періоди.

Подібна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 19.12.2019 у справі №307/541/17.

10.03.2021 року рішенням Волинського окружного адміністративного суду у справі 140/1719/21  адміністративний позов – задоволено у повному обсязі.

Визнано протиправною відмову ГУ ПФУ у Волинській області, в призначенні особі пенсії за віком та зобов’язано зарахувати до страхового стажу період роботи на Комбінаті харчування ДПЗ-28 з 02 лютого 1987 року по 31 березня 1993 року та повторно розглянути заяву від 19 жовтня 2020 року про призначення пенсії за віком.

Нормативно-правова база