Запрошуємо до проходження онлайн-курсу “Злочини на ґрунті ненависті”

На платформі дистанційного навчання системи БПД відкрито для проходження курс “Злочини на ґрунті ненависті”

Злочини на ґрунті ненависті порушують різні основоположні права і є найтяжчою формою дискримінації, що завдає шкоди окремим жертвам, їхнім громадам і суспільству. Європейський суд з прав людини визнав, що органи державної влади мають зобов’язання вживати всіх розумних заходів, щоб викривати мотиви упереджень, які зумовлюють злочини на ґрунті ненависті.

Це не завжди легко. Докази мотиву упередженості може бути важко визначити, жертви часто неохоче повідомляють про такі злочини і беруть участь у кримінальному судочинстві. З іншого боку, юристи та правоохоронці не завжди мають необхідні навички або засоби для збору ключової інформації, яка була би вирішальним фактором для забезпечення успішного переслідування за злочини на ґрунті ненависті на противагу відмови у правосудді.

Курс спрямований на формування у юристів, інших фахівців та громадян, які борються зі злочинами на ґрунті ненависті, необхідних навичок збору ключової інформації, необхідної для розслідування таких злочинів.

Інструкція для користувачів платформи дистанційного навчання