Назад до всіх новин

Юрист майбутнього: PRO soft skill – як інструмент розвитку професійності правника

15 Квітня 2021

 

 

 

«Найважливіший інгредієнт у формулі
успіху –
це вміння знаходити спільну мову з людьми» – Теодор Рузвельт (1900 р.)

 

 

 

Дарина Сторчай, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

За час, який буде витрачений читачем на прочитання даного абзацу, нейронні мережі здатні виконати ту роботу, на яку в недалекому минулому юристу необхідно було витрачати лічені години. З урахуванням такої діджиталізації професії для кожного правника актуальним постає питання: «Які конкурентні переваги необхідно мати сьогодні для ефективного захисту від автоматизації в майбутньому?».

В дійсності, передбачити всі шляхи та перспективи розвитку галузі юриспруденції – неможливо. Проте, сформувати напрямки розвитку конкурентної особистості юриста з урахуванням поточної ситуації є актуальним завданням для кожного.

Гарна новина полягає в тому, що робота галузі права – це робота не лише з інформацією, а й перш за все з людьми у яких склалися певні життєві негаразди, що потребують в процесі їх вирішення співчуття, розуміння дійсних обставин проблеми та емоційної підтримки на всіх етапах її розв’язання. Саме тому розвиток soft skills при роботі з клієнтом – є необхідною умовою процесу росту професійності та конкретності правника.

Тенденції сучасного ринку праці: як людині залишитися в професії?

Неоднозначними залишаються прогнози експертів щодо майбутнього професії юриста. Вже сьогодні можна спостерігати напрямок активної автоматизації та діджиталізації юридичної сфери. На часі, нейронні мережі, чат-боти – за короткий час аналізують великий об’єм інформації, ймовірність перспективи справи з урахуванням судової практики, складають процесуальні документи відповідно до заданих параметрів, забезпечують голосову взаємодію між людиною та роботом і багато іншого.

Наприклад, за результатами проведеного експерименту в Stanford Law School, було зроблено висновок, що юристи є повільнішими, ніж юридичні технології. За основу дослідження було взято п’ять договорів про нерозголошення конфіденційної інформації, які необхідно було проаналізувати програмному забезпеченню та професійним правникам. 26 секунд було витрачено на аналіз програмним забезпеченням, а юристи витратили на це 92 хвилини.

Експерти виділяють два види сучасної діджиталізації правової галузі:

 • Оцифрування – переведення інформації в цифрову форму, яка раніше відображалася в паперовому вигляді;
 • Автоматизація – застосування технічних засобів, спрямованих на звільнення людини від виконання процесу отримання, перетворення, передавання та використання правової інформації.

Проте, шлях автоматизації – не єдиний напрямок розвитку юридичної сфери. Варто пам’ятати також про взаємовідносини «клієнт-юрист», що передбачає вміння вірно визначити проблему та надати якісну правову послугу, враховуючи індивідуальні потреби клієнта. Для останнього важливим залишається, в більшій мірі, можливість одержати комплексний підхід до вирішення проблеми, а не отримання обмеженої точкової допомоги.

В контексті наявної та стрімкої діджиталізації професії, позитивом є наявність досліджень комунікаційних навичок, які застосовуються юристами у своїй повсякденній діяльності, які свідчать про те, що розвиток soft skills – має велике значення для правника та є захистом від повної автоматизації професії.

Зокрема, в червні 2020 року видавництвом Globe Law and Business було опубліковано дослідження Ким Тассо, в результаті якого було виокремлено основні soft skills (та наголошено на їх важливості), які необхідно розвивати правникам вже сьогодні.

Soft skills: що це таке та чи потрібні вони юристу?  

У квітні 1955 р декан факультету юриспруденції Гарварда Ервін Грізвольд зауважив: «Багато юристів, здається, так і не усвідомлюють, що вони мають справу з людьми, а не просто з безособовим правом».

 Вперше, soft skills, було проголошено в 1968 армією США, яка представила певну доктрину «Система проектування військової підготовки», саме в ній було відображено зазначений термін, під яким сьогодні слід розуміти м’які міжособистісні та внутрішньо особистісні навички, необхідні кожній людині для розвитку власної професійності.

Soft skills включає в себе здатність до комплексного вирішення питань, здібності до прояву комунікативних, когнітивних та організаційних навичок.

Під розуміння даного терміну підпадають навички швидкого вирішення проблем, наявність мотивації, можливість ефективно управляти часом, логічно та системно мислити, здатність до використання емпатії при роботі з клієнтом та інше. Загалом це все те, що характеризує правника у взаємовідносинах з іншими людьми.

Ким Тассо у своїй наукові праці під назвою «Основні навички міжособистісного спілкування для юристів» акцентує увагу читачів на наступних результатах досліджень Міжнародного Стенфордського дослідницького інституту і Фонду Карнегі-Мелона:

 • 75% довгострокового успіху на роботі залежить від володіння м’якими навичками і тільки 25% – від технічних навичок;
 • на EQ (емоційний інтелект) припадає 58% продуктивності на всіх типах робочих місць, він є найважливішим показником на робочому місці і найсильнішим чинником лідерства та особистої переваги.
Емоційний інтелект: IQ недостатньо!

Тревіс Бредберрі у своїй книзі «Емоційний інтелект 2.0» пропонує розглядати структуру EQ наступних чином:

Дослідник концепції емоційного інтелекту Р. Бар-Он в своїй теорії виокремив 5 складових емоційного інтелекту. Зокрема, це здатність:

 • Усвідомлювати емоції, а також розуміти і виражати почуття;
 • Розуміти, як інші відчувають і взаємодіють з ними;
 • Керувати емоціями і контролювати їх;
 • Управляти змінами, адаптувати і вирішувати проблеми особистого та міжособистісного характеру;
 • Генерувати позитивний ефект для підвищення самомотивації, щоб сприяти розвитку емоційної і соціально-інтелектуальній поведінки.

Під терміном «Емоційний інтелект» слід розуміти здібності, які допомагають успішно діяти в будь-яких ситуаціях. Гарно розвинені навички EQ допоможуть юристу якісно комунікувати з клієнтом, визначати дійсні причини правової проблеми останнього та підбирати ефективний алгоритм дій для успішного її вирішення. Приділяючи увагу розвитку власного емоційного інтелекту можна розвинути навички логічного мислення, спроможність до прийняття виважених рішень, ґрунтуючись на фактах, оцінювати будь-яку ситуацію раціонально та об’єктивно.

Юрист з розвиненим емоційним інтелектом здатен:

 • Усвідомлювати себе;
 • Управляти собою;
 • Розуміти та приймати інших.

Як бачимо, наявність «самосвідомості», що є однією з компонентів EQ відрізняє його від концепції soft skills. Навички, які є інструментом емоційного інтелекту входять до складу категорій здібностей soft skills.

П’ять м’яких навичок юриста, які відрізнятимуть від інших

Розвиток м’яких навичок надасть можливість кожному стати конкурентним правником під час стрімкого розвитку автоматизації професії. Застосовувати Soft skills не навчають в університетах, проте, розуміння їх важливості та готовність використовувати їх на практиці, вигідно виділять юриста серед інших спеціалістів в конкурентному середовищі.

Нікому не потрібен юрист, для якого проблема клієнта – це чергова справа. Для клієнта не менш важливу роль відіграє також розуміння проблеми з якою він стикнувся, щире співчуття до його положення.

В наведених нижче міжособистісних навичках важливо практикуватися щодня для того, щоб бути успішних в майбутньому: 

 1. Аналітичне та логічне мислення – необхідно вміти ефективно та результативно аналізувати великий об’єм інформації та на підставі цього робити логічний та послідовний алгоритм дій вирішення правової проблеми клієнта. Важливе значення має здатність юриста використовувати індуктивні та дедуктивні міркування для вироблення власних висновків;
 2. Комунікація з клієнтом – розуміння важливості слідкування за ходом бесіди з клієнтом, тримання її в руслі алгоритму вирішення наявності проблеми, використання перефраз та можливість ставити запитання, резюмувати бесіду – будують довірливі відносини при взаємодії «клієнт-юрист». Успішний правник повинен вміти розкривати сутність проблеми, відстоювати свою точку зору, переконувати, роз’яснювати іншим будь-яку інформацію у доступній формі;
 3. Самоорганізація – здатність до управління собою допоможе ефективно та вчасно вирішувати завдання при дефіциті часу та в умовах багатозадачності. Важливо вміти розвивати у собі ініціативність, здатність управляти емоціями та стресом, бути наполегливим;
 4. Креативність – передбачає здібність до створення нових та незвичайних ідеї та підходів до виконання поставлених завдань, комбінуючи декілька справ одночасно, створювати професійні зв’язки (нетворкінг), вчасно та влучно ставити запитання, бути готовим до змін та відкритим до вивчення нового;
 5. Контекстне мислення – стане у нагоді уміння систематизувати, аналізувати та виокремлювати з загального масиву інформації саме ту, яка є актуальною і необхідною в конкретній ситуації;
 6. Навчання – світ швидко змінюється. В таким умовах необхідно «тримати руку на пульсі» нових знань та постійно навчатися в професії, щоб залишатися конкурентним. Процес навчання допомагає розвивати кругозір, що допоможе швидко знаходити перші нагальні кроки для вирішення проблеми;
 7. Тайм-менеджмент – епоха мультізадачності вимагає від людини вміння планувати свій час. Опанування методики керування часом допоможе побороти прокрастинацію та стане фундаментом для фокусування на головних речах.

Порада: виділіть час для аналізу своїх м’яких навичок, виписавши свої слабкі та сильні сторони. Аналізуйте та удосконалюйте ті напрямки, які в вашому розумінні є найменш розвинутими. І головне, для подальшого успіху дотримуйтесь конкретного плану особистісного розвитку.

Умови для розвитку особистості: від теорії до практики

Проаналізувавши свою особистість, дехто може прийти до висновку, що йому не пощасливилося володіти деякими навичками soft skills. Відтак необхідно прикласти свідомі зусилля, щоб зробити крок до їх розвитку. В цьому допоможуть наступні актуальні поради:

 • Навчання – дотримуйтесь безперервного процесу здобуття нових знань. Отримуйте новий досвід: знайомтеся з новими професіоналами у своїй сфері, беріть на себе відповідальність за більш складні завдання, використовуйте нові знання на практиці, головне – дотримуйтеся цих правил систематично. Читайте інформаційні ресурси, книги, статті в галузі права кожен день, тільки так можливо наростити експертність та рівень професійних знань;
 • Планування – перед тим, як навчання стане для вас стилем життя – навчіться систематизувати свій розвиток та ефективно плануйте процес отримання нової інформації;
 • Будьте допитливими – в світі, де кожен день впроваджуються нові інновації в сфері права, потрібно бути допитливими, зацікавленими в отриманні нових знань: цікавтеся трендами, досягненнями інших;
 • Переймайте досвід найкращих – знайдіть в своїй сфері розвитку тих людей, з яких можна брати приклад та рівень компетентності яких надасть можливість для навчання, як в професійній, так і в особистісній сфері;
 • Зворотній зв’язок – визначайте цінність та використовуйте з користю зворотній зв’язок від інших людей – реакцію на вашу дію чи бездіяльність в певних ситуаціях;
 • Освітні заходи – відвідуйте корисні та цікаві навчальні заходи: тренінги, вебінари, семінари, які допоможуть отримати не лише нові знання, але й навички застосування їх в практичній діяльності. В такому середовищі – не забувайте про вибудовування довгострокових та довірчих професійних зв’язків з іншими людьми. 

Сьогодні юриспруденція стрімко розвивається. Спершу може здатися, що перед правниками стоїть непосильне завдання опанувати багато м’яких навичок. Проте, зробивши крок до розвитку одного з видів soft skills, ви помітите, що успіх в одній сфері, обов’язково призведе до гарних результатів в іншій.

Юристи, які займаються рутинною роботою мають можливість в сучасних умовах використовувати автоматизовані технології роботи з інформацією з користю. Тим самим вивільняючи більше часу для розвитку м’яких навичок, емоційного інтелекту та творчих здібностей з метою найкращого вирішення правових проблем клієнта, які в майбутньому допоможуть виділятися серед інших та стануть основою для конкуренції з автоматизованими технічними засобами.

Автор: Дарина Сторчай, головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

*Матеріал підготовлено в рамках ініціативи мережі правових клубів «Стань автором PRAVOKATOR»