Назад до всіх новин

Як довести право власності на спадкове майно розповіла суддя Анна Мостецька

29 Серпня 2021

Процес доказування у цивільному судочинстві є важливим для вирішення кожної справи, оскільки без належного підтвердження необхідних обставин особа не отримає бажаного результату та не зможе повною мірою використати надані державою юрисдикційні гарантії захисту прав, свобод та інтересів осіб у разі їх
порушення, невизнання або їх оспорювання.

Спадкові справи входять у п’ятірку найпопулярніших категорій питань, з якими до системи надання безоплатної правової допомоги звертаються на консультацію українці.

Саме тому, для актуалізації знань у спадкових справах правовим клубом PRAVOKATOR.Харків було організовано вебінар: “Докази та доказування у справах про визнання права власності на спадкове майно”.

Учасниками заходу були працівники центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги всіх регіонів.

Спікеркою ми запросили суддю Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Анну Мостецьку.

Розпочала свою доповідь суддя з видів доказів та роз’яснення про кожний. Докази – будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги та заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. (ч. 1 ст. 76 ЦПК України).

У цивільному процесі існують такі види доказів:

 • письмові, речові та електронні докази;
 • висновки експертів;
 • показаннями свідків.

Письмові докази – це будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи.

Речові докази – це предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.

Висновок експерта – це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

Тут спікерка підкреслила увагу учасників на те суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору з власної ініціативи, крім їх витребування у випадках, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цивільним процесуальним кодексом України.
Далі пані Анна розказала як докази перевіряються. Вони мають відповідати трьом пунктам:

 1. Належність. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
 2. Допустимість. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
 3. Достовірність. Докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи
  Тут учасники дізнались про достатність доказів та обставини, які за рішенням суду мають значення для справи.

Наступна інформація була про електронні докази, де присутні дізнались про те, які дані вони містять, на яких носіях зберігаються, та як подаються. Якщо окреслити головне, то:
– електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронно цифровим підписом.
– учасники справи мають право подавати електроні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом

Суддя нагадала про порядок та спосіб подання доказів відповідно до ст. 83 ЦПК України.

Другу частину заходу було приділено доказам у справах про визнання права власності на спадкове майно. тут спікерка перелічила, які докази подаються у відповідних справах, а саме:

 • докази факту смерті спадкодавця
 • докази родинних зв’язків учасників справи зі спадкодавцем
 • докази, що підтверджують право власності спадкодавця на спадкове майно
 • докази неможливості розв’язання питання в позасудовому порядку
 • докази на підтвердження визначення ціни позову.

Спікерка роз’яснила які саме документи мають бути подані по кожному з видів доказів або які документи можуть братись судами до уваги. Також пані Анна підкреслила, що важливо звертати увагу на персональні дані у документах (доволі часто бувають різночитання у свідоцтвах про права власності й паспортах тощо, що вимагає додаткових судових рішень), спостерігати за законодавчими змінами (протягом багатьох років документи, які підтверджують права власності змінювали свою форму та зміст, а деякі взагалі надавали інші права, такі як користування) та інші не менш важливі документи.

Не менш важливими доказами є ті, які впливають на підтвердження ціни позову, адже саме від них залежить й сума сплати судового збору позивачем. Тут учасникам було роз’яснено які документи можуть підтверджувати ціну позову, яким чином вони збираються та подаються.

Останню частину заходу було приділено відповідям на запитання учасників, які вони мали можливість поставити у чаті. Спікерка надала відповіді як на загальні запитання, так і на такі, з якими індивідуально стикались учасники при наданні ними консультацій громадянам. Найпопулярнішими питаннями були такі:

 • як докази мають бути при розгляді справ про спадкове майно на непідконтрольних територіях?
 • роль свідків у доказовій базі
 • що робити у разі відсутності правовстановлюючих документів
 • черговість спадкування тощо

 

Також було розглянуто правові позиції Верховного суду, з якими можна ознайомитись за посиланням: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/ogljad_KCS.pdf