Назад до бібліотеки

Встановлення юридичних фактів народження дітей на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь

02 Січня 2023

Внаслідок вторгнення росії на територію України велика кількість жителів окупованого Криму стикнулася з потребою захисту своїх прав та свобод. Продовжуємо з експертами досліджувати особливості правового режиму тимчасово окупованої території та проблемні питання, з якими стикаються українці, безпосередньо постраждалі від збройного конфлікту тим чи іншим чином.

Правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро проведено вебінар для юристів системи надання безоплатної правової допомоги та адвокатів, на якому розглядали особливості встановлення юридичних фактів народження дітей на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Це останній вебінар із серії вебінарів присвячених особливостям надання правової допомоги громадянам України з тимчасово окупованого АР Криму та м. Севастополя. Серія вебінарів була спрямована на покращення знань правників для забезпечення гідного захисту прав та інтересів громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Під час вебінару говорили про:

 1. Необхідність отримання свідоцтв про народження. Історія реєстрації актів цивільного стану.
 2. Унікальність українського кейса. Вперше така кількість дітей в постіндустріальному суспільстві позбавлена можливості отримати легітимний документ про народження.
 3. Кількісний вимір проблеми. Скільки дітей народилось після початку анексії АРК, окупації ОРДЛО, і скільки з них отримали свідоцтво про народження в судовому порядку. Наслідки цієї проблеми.
 4. Порядок визнання фактів народження в суді. Особливості укладення адвокатського договору. Надання документів про народження суду. Можливі проблеми.
 5. Проблеми, які виникають при визнанні фактів народження в судах. Неузгодженість та протиріччя судової практики. Випадки дискримінації мешканців ТОТ.
 6. Проблеми, які постали після початку повномасштабного вторгнення.
 7. Шляхи вирішення проблем документування дітей, народжених на ТОТ.

Встановлення фактів, що мають юридичне значення, здійснюється в порядку окремого провадження. Особливостями окремого провадження є те, що воно спрямоване на з’ясування необхідних фактів за відсутності правового спору”зазначив спікер Віктор Вуйка, адвокат.

Якщо заявник просить встановити факт народження у загальному порядку, визначеному законом для встановлення фактів, що мають юридичне значення, то:

 • такі справи підсудні суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування) заявника;
 • законодавець обмежує коло заявників;
 • не передбачено невідкладний розгляд справи;
 • рішення виконується після набрання ним законної сили.

Цивільно процесуальним кодексом України передбачено особливий порядок для встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства. Особливий порядок розгляду цієї категорії справ полягає у наступному:

 • підсудність (заява подається до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання/перебування заявника в обох випадках);
 • невідкладний розгляд;
 • розширене коло заявників, які можуть звернутися до суду. Із заявами про встановлення факту народження тепер можуть звернутися один із батьків, опікуни, піклувальники, особа, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини;
 • рішення суду підлягає негайному виконанню, його оскарження не зупиняє виконання.

У заяві про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території повинно бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують факт. Детальніше про докази дивіться в інфографіці.

Особливості використання в процесі доказування «намібійських винятків» при обґрунтуванні необхідності надання правової оцінки документам, виданих окупаційною владою.

У практиці Міжнародного суду ООН сформульовані так звані «намібійські винятки», згідно з якими, якщо невизнання документів, виданих окупаційною владою, веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян, такі документи повинні визнаватися.

Так, у Консультативному висновку Міжнародного суду ООН від 21 червня 1971 року «Юридичні наслідки для держав щодо триваючої присутності Південної Африки у Намібії» зазначено, що держави – члени ООН зобов’язані визнавати незаконність і недійсність триваючої присутності Південної Африки в Намібії, але «у той час, як офіційні дії, вчинені урядом Південної Африки від імені або щодо Намібії після припинення дії мандата є незаконними і недійсними, ця недійсність не може бути застосована до таких дій як, наприклад, реєстрація народжень, смертей і шлюбів».

Чи потрібна відмова відділів ДРАЦС?

Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” в редакції, що діяла до 21 квітня 2022 року, передбачалося що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами, їх посадовими та службовими особами на тимчасово окупованій території, є недійсним і не створює правових наслідків.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду листом від 22.04.2021 року № 985/0/208-21 на адресу голів апеляційних судів зазначив, що для встановлення фактів народження та смерті вимога місцевих судів про необхідність отримання громадянами письмової відмови в органах державної реєстрації актів цивільного стану не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

07 травня 2022 року вступили в дію нововведення передбачені Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”. Змінами передбачено, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами на тимчасово окупованій території є недійсним і не створює правових наслідків. Це не стосується документів, що підтверджують факт народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території, які додаються до заяви про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану. Змінами також було доручено Кабінету Міністрів України вжити заходів до невідкладного оновлення та/або внесення змін до підзаконних актів у цій сфері. Таким чином, наразі передбачається розширення переліку юридичних фактів щодо яких має бути визначена спрощена процедура.

Отже, перед зверненням до суду заявникам знову необхідно звертатися до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Представники цих органів в подальшому викликались у відповідні судові засідання, для отримання доказу, який би підтверджував неможливість реєстрації факту відповідним органом відділу державної реєстрації актів цивільного стану на території України. Після отримання рішення із встановленим фактом заявники повторно звертаються до відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

“Судова система не вирішує людські проблеми, взагалі ніякі проблеми не вирішує, якщо у нас немає відмов усіх державних органів, які порушили ваше право. Оскільки судова система – це остання гілка влади у вашому житті, а звернення до суду можливо лише у тому випадку, коли ваші права порушені, не визнаються та ніхто не може вам допомогти. І тоді, ви звертаєтесь до суду з усіма доказами і суд вирішує чи дійсно відбулось порушення та його потрібно відновити, чи його взагалі не було і це все штучно.” – зауважила спікерка Валерія Бабко, суддя Деснянського районного суду м. Києва.

Позасудовий порядок встановлення фактів народження особи в умовах воєнного стану.

У зв’язку із введенням воєнного стану на всій території України, 04 березня 2022 року Міністерство охорони здоров’я України видало наказ про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану № 407. Документ частково вирішує питання із підставами для проведення державної реєстрації народження в умовах воєнного стану. Так, надано дозвіл медичним працівникам, які надавали допомогу чи здійснювали перший медичний огляд новонародженого або породіллі заповнювати медичні документи. Мова йде про медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або довідку довільної форми, яка обов’язково повинна містити відомості аналогічні відомостям медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о). Слід врахувати, що зазначені дії поширюються на пологи поза закладом охорони здоров’я.

У рішенні про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків.

“Визначення походження дитини від матері (засвідчення материнства) не залежить від того факту, перебувала жінка, яка народила дитину, у шлюбі чи ні. Водночас визначення походження дитини від батька залежить від того, чи перебувають батьки у шлюбі між собою чи ні.”зазначила спікерка Маргарита Дитиненко, начальник Бучанського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

Більше інформації про особливості встановлення юридичних фактів народження дітей на тимчасово окупованій території  АР Крим та м. Севастополь, а також про практичні поради від спікерів дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: