Назад до всіх новин

Встановлення належності до громадянства України: відбулась онлайн-зустріч з експертом

23 Лютого 2023

Процедура встановлення належності до громадянства України стосується тих громадян, хто вже визнається громадянином України відповідно до ст 3 Закону України “Про громадянство України”, але з тих чи інших причин досі не мають паспорта громадянина України. 

На практиці існує безліч запитань щодо загального порядку подання заяв та інших документів для встановлення, оформлення та перевірки належності до громадянства України. 

Координаційним центром з надання правової допомоги, правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро спільно з громадською організацією “Десяте квітня” було проведено онлайн-зустріч з експертом щодо обговорення проблемних питань встановлення належності до громадянства України. Що дізналися юристи системи надання БВПД та адвокати в процесі обговорення, читайте у статті.  “Громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках”зазначив спікер Олексій Ярошенко, адвокат, заступник менеджера проєкту з надання правової допомоги особам без громадянства ГО «Десяте квітня».

Громадянами України є:

 • усі громадяни колишнього СРСР, які на 24.08.1991 постійно проживали на території України;
 • особи, які на 13.11.1991 проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
 • особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13.11.1991  і яким у радянському паспорті внесено напис “громадянин України”, та прибули з ними неповнолітні діти у разі подання батьками заяви про оформлення належності про громадянство України;
 • особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

Оформлення належності до громадянства України здійснюються до таких категорій громадян:

а) громадяни колишнього СРСР, які не одержали паспорт громадянина України (втч. закордонного), та не мають у радянському паспорті відмітки про прописку за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року, в тому числі:

– особи, які проходили строкову військову службу та залишилися проживати на території України;

– особи, які відбували покарання в місцях позбавлення волі і до набрання вироком суду законної сили постійно проживали на території УРСР (України).

б) особи, які за станом на 24.08.1991 року або на 13.11.1991 року не досягли повноліття і батьки яких належать до категорій осіб, зазначених у підпункті «а».

в) особи, які за станом на 24.08.1991 року або на 13.11.1991 року не досягли повноліття та виховувалися в державних дитячих закладах України.

Особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13.11.1991 року  і яким у радянському паспорті внесено напис “громадянин України”, та прибули з ними неповнолітні діти у разі подання батьками заяви про оформлення належності про громадянство України.

Як здійснюється набуття громадянства України дивіться в інфографіці:

Прийняття до громадянства України:

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх заявою прийняті до громадянства України.

Умови прийняття до громадянства:

 1. визнання і дотримання Конституції України та законів України,
 2. подання декларації про відсутність іноземного громадянства або зобов’язання його припинити,
 3. безперервне проживання на законних підставах на території України,
 4. отримання дозволу на імміграцію,
 5. володіння державною мовою,
 6. наявність законних джерел існування.

До громадянства України не приймається особа, яка:

 • вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
 • засуджена в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;
 • вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Особа, яка взагалі не має будь-якого соціально-економічного або правового зв’язку не буде прийнята до громадянства України, оскільки вона не зможе отримати дозвіл на імміграцію в Україну.

Поновлення у громадянстві України

Застосовується виключно для осіб, які вже перебували у громадянстві України, однак їх громадянство було припинене, та вони стали іноземцями або особами без громадянства.

Не можуть бути поновлені у громадянстві особи: 

Припинення правового зв’язку із державою, тобто громадянство України припиняється:

 • внаслідок виходу з громадянства України;
 • внаслідок втрати громадянства України;
 • за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Також встановлюється особлива підстава припинення правового зв’язку особи із державою – скасування рішення про оформлення набуття громадянства України.

Встановлення постійного проживання за станом на 24.08.1991 року та за станом на 13.11.1991 року.

У порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо:

 •  згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
 •  чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
 •  заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений  документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення;
 •  встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

У заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

При встановлені постійного проживання за станом на 24.08.1991 та за станом на 13.11.1991 відмова від підрозділів ДМС України – не потребується, спір про право – відсутній, ця категорія справ не стосується набуття громадянства України та не відноситься до дискреційних повноважень ДМС України. У таких справах територіальна підсудність може бути підтверджена за допомогою посвідчення з Центру обліку бездомних громадян, довідки від установи ЖКГ, довідки від органу місцевого самоврядування та акту обстеження житлово-побутових умов, тощо” – зауважив спікер Олексій Ярошенко, адвокат, заступник менеджера проєкту з надання правової допомоги особам без громадянства ГО «Десяте квітня».

Доказами, що підтверджують факт встановлення належності до громадянства України можуть бути: 
 • довідки зі школи, з місця роботи, з місця проживання, будь-які інші, які можуть бути зібрані самим заявником;
 • документи та інформація, яка може бути зібрана шляхом направлення адвокатських запитів – копії заяв про оформлення паспорту, форми реєстрації місця проживання, будинкових книг, книг погосподарського обліку, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану, тощо;
 • документи, які видавалися заявнику – паспорти, в тому числі для виїзду за кордон, трудові книжки, військові квитки, медичні книжки;
 • показання свідків, насамперед родичів та сусідів.

Більше інформації про проблемні питання, які виникають при реєстрації народження осіб без громадянства дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR:

Також звертаємо увагу, що ця онлайн-зустріч є другою з серії онлайн-заходів щодо надання правової допомоги особам без громадянства. Запрошуємо юристів та адвокатів взяти участь у наступній онлайн-зустрічі з експертом:

 • 01 березня о 10:00 «Встановлення особи під час процедури визнання особою без громадянства». Реєстрація тут.

Автор: Альона Берелет, юристка правового клубу PRAVOKATOR.Дніпро