Відкрито онлайн-курс для адвокатів “Особливості надання правничої допомоги викривачам корупції”

Інститут викривачів корупції, який успішно працює в багатьох країнах світу, запровадили в Україні ще у 2014 році з прийняттям Закону “Про запобігання корупції”.  У 2020 році до профільного Закону було внесено зміни , якими було конкретизовано визначення терміну «викривач», запроваджено  три види каналів для подання повідомлень про корупцію – внутрішні, регулярні та зовнішні. Крім того, було змінено порядок розгляду повідомлень викривачів, а також розширено перелік та обсяг гарантій їхніх прав, зокрема право на безоплатну вторинну правничу допомогу, конфіденційність, інформацію та захист від дискримінаційних заходів.

Крім того, у вересні 2023 року Національне агентство запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, підключення державних установ до якого триває. Цей цифровий ресурс, крім безпосередніх функцій запобігання корупції, виконує ще одну важливу місію – формує культуру викривання в українському суспільстві, результатом чого має стати суттєве зменшення рівня корупції та посилення відповідальності державного сектору.

На платформі дистанційного навчання системи БПД відкрився онлайн-курс для адвокатів “Особливості надання правничої допомоги викривачам корупції”.

Мета курсу – набуттю навичок надання правничої допомоги викривачам корупції у захисті та поновленні порушених прав та представленні інтересів викривачів у судовому процесі.

Які теми вивчаємо на курсі:
  • Соціальний статус і роль викривача у демократичному суспільстві
  • Міжнародний досвід та історія виникнення інституту викривачів та розвиток гарантій їх захисту
  • Поняття і правовий статус викривача
  • Система державних органів, які відповідальні за отримання, перевірку та розгляд повідомлень про корупцію
  • Державний захист викривачів. Досудовий та судовий механізми захисту прав викривача
  • Особливості надання БВПД викривачам корупції у цивільному процесі
  • Особливості захисту та представництва інтересів викривача у справах про адміністративні правопорушення
  • Особливості захисту та представництва інтересів викривача у кримінальному провадженні
  •  Практика ЄСПЛ щодо захисту та представництва викривачів

Матеріали курсу розроблено експертами в межах проекту міжнародної технічної допомоги “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”, що реалізується компанією «Менеджмент Сістемс Інтернешнл, Інк.»  за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).