Назад до бібліотеки

Цивільний процес в умовах воєнного стану

22 Червня 2022

Ми всі зараз живемо в період воєнного стану. Судочинство працює в цих умовах, як і система надання безоплатної правової допомоги, як складова доступу до системи правосуддя. Доступ до правосуддя, особливо в воєнний час має велике значення для всього суспільства.

Однак, на практиці постійно виникають проблемні питання, які стосуються територіальної підсудності судових справ, забезпечення присутності сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі, право на отримання інформації, гласність та відкритість судових процесів, а також питання щодо поновлення процесуальних строків. Щоб допомогти правникам більш детально ознайомитися з цивільним судочинством в умовах воєнного стану, правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро проведено вебінар з Дмитром Луспеником, суддею Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретарем Пленуму Верховного Суду, кандидатом юридичних наук, доцентом, заслуженим юристом України, у якому взяли участь близько 100 юристів системи БПД та адвокатів.

Під час вебінару обговорювали такі питання:

 • Яким чином дізнатись про зміни територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану?
 • Можливості дистанційної участі в судовому засіданні під час воєнного стану?
 • Як забезпечити право учасників справи отримувати інформацію у справі?
 • Чи є воєнний стан поважною причиною пропуску процесуальних строків?

Закон України “Про правовий режим воєнного стану” регулює повноваження судів, що не можуть бути припинені внаслідок воєнного стану, а також визначає, що скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. За період дії воєнного стану суди України ухвалили приблизно 1  млн судових рішень. За період з 24.02.2022 по 15.06.2022 Касаційний цивільний суд Верховного Суду ухвалив 6075 судових рішень” зазначає спікер Дмитро Луспеник.

Законопроєктом № 7316 запропоновано внести зміни до ЦПК щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану, зокрема такі:

 • запровадити розгляд цивільних справ в порядку письмового провадження в судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій (без виклику учасників справи та без проведення судового засідання на підставі наявних у суду матеріалів);
 • зміни до порядку судових викликів та повідомлень під час воєнного або надзвичайного стану (учасників справи та інших учасників судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі, про вчинення відповідної процесуальної дії повідомлятимуть будь-якими можливими засобами, на всі відомі засоби комунікації (телефонограма, СМС повідомлення, електронна пошта, повідомлення у месенджерах тощо), а також через оголошення на офіційному вебпорталі судової влади України; учасник справи повинен за допомогою електронної пошти негайно підтвердити суду про отримання чи ознайомлення із відповідним викликом або повідомленням – належне повідомлення);
 • шістдесяти денний строк підготовчого провадження може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї зі сторін або з ініціативи суду, а розгляд справи по суті суд має розпочати не пізніше ніж через шістдесят днів після встановлення факту повідомлення учасників справи про розгляд справи та встановлення обставин можливості сторін взяти участь у розгляді справи. В умовах воєнного чи надзвичайного стану підготовче провадження та розгляд справи по суті має бути мають бути проведені протягом розумного строку з урахуванням можливості учасників справи взяти участь у розгляді справи;
 • справи, розгляд яких здійснюється в порядку загального провадження, можуть бути розглянуті судом без повідомлення (виклику) учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, за виключенням подачі стороною клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів або клопотання про розгляд справи в порядку загального провадження в приміщенні суду;
 • учасники справи, їх представники можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; ризики технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи;
 • в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці учасників судового процесу, зазначені учасники судового процесу можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника судового процесу здійснюється із застосуванням електронного підпису;
 • у разі неможливості здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання. Секретар судового засідання може вести протокол засідання у режимі відеоконференції (дистанційно);
 • якщо неможливо забезпечити вручення судового рішення учасникам справи, такі учасники повідомляються про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади;
 • коли запроваджено воєнний чи надзвичайний стан, в суді апеляційної інстанції справа може розглядатися без повідомлення учасників справи; усі апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження); апеляційні скарги мають бути розглянуті протягом розумного строку з урахуванням можливості учасників справи взяти участь у розгляді справи;
 • суд поновлює процесуальні строки, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з, дією воєнного або надзвичайного стану. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення, а також продовжити процесуальний строк;
 • справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у яких відкрито до введення воєнного чи надзвичайного стану, розглядаються з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом для розгляду справ під час дії воєнного або надзвичайного стану.

“Цей законопроєкт на 90% співпадає з пропозиціями, які були надані суддями Верховного Суду, тільки не була підтримана пропозиція щодо дистанційного правосуддя. Тож, дистанційна форма правосуддя не передбачена, а дистанційна участь у судовому процесу передбачена. Тобто  учасники судового процесу на підставі судового рішення можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції”- зауважив Дмитро Луспеник.

Електронний суд

Електронний суд — це підсистема Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), яка має забезпечувати обмін процесуальними документами між судом і учасниками справи. Останні мають обов’язково зареєструватися в електронному кабінеті, отримавши таким чином офіційну адресу. Лише за умови офіційної реєстрації та наявності КЕП суд прийматиме подані електронні документи.

Варіанти подання заяв: 

1) надіслати паперові документи поштою; 

2) надіслати електронні документи, засвідчені КЕП, попередньо зареєструвавшись в електронному суді і створивши електронний кабінет з офіційним e-mail (постанова ВП ВС від 03.06.2021 у справі № 9901/82/21, провадження № 11-143заі21 та окрема думка 5 суддів ВП ВС).                          

Позиція Касаційного цивільного суду Верховного Суду (далі КЦС ВС) під час війни. Чинне процесуальне законодавство не забороняє учаснику справи звернутися з процесуальними документами до суду шляхом направлення їх на офіційну електронну адресу суду з обов’язковим скріпленням їх власним електронним цифровим підписом учасника справи (постанова від 03.05.2022 у справі № 205/5252/19 (провадження № 61-1125св22).

Актуальна судова практика

– Справи, які не підлягають розгляду в судах у порядку будь-якого виду судочинства

 • про визнання протиправними дій прокурора щодо утримання матеріалів кримінального провадження та використання ним цих матеріалів на власний розсуд із затримуванням розгляду справ за скаргами, поданими в порядку статті 303 КПК України, та про відшкодування моральної шкоди, завданої цими діями прокурора (постанова ВП ВС від 13.06.2018 у справі № 454/143/17);
 • про оскарження акта про порушення правил користування електричною енергією, який не встановлює для споживача будь-яких обов’язків і є різновидом претензії (постанова ВП ВС від 06.02.2019 у справі № 522/12901/17-ц);
 • про визнання незаконними пов’язаних з розглядом судової справи дій/бездіяльності суду (судді чи посадових осіб суду), а також вимоги про зобов’язання суду (судді) до вчинення певних процесуальних дій не можуть розглядатися за правилами будь-якого судочинства (постанова від 21.11.2018 у справі № 757/43355/16-ц, від 20.03.2019 у справі № 295/7631/17);
 • про зобов`язання усунути особу від прав на передбачені статтею 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільги для члена сім`ї загиблого військовослужбовця (постанова ВП ВС від 13.03.2019 у справі № 331/6927/16-ц);
 • до уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку та Фонду про визнання правочину позивача з третьою особою дійсним (постанова ВП ВС від 18.09.2019 у справі № 638/17850/17);
 • вимоги про заборону на майбутнє видавати розпорядження щодо витребування в учасників бойових дій заяв на отримання разової грошової допомоги (постанова ВП ВС від 28.04.2020 у справі № 607/15692/19);
 • вимоги, ініційовані з метою оцінки обставин, які становлять предмет доказування у кримінальному провадженні, чи з метою створення поза межами останнього передумов для визнання доказу, отриманого у такому провадженні, неналежним або недопустимим (постанова ВП ВС від 30.06.2020 у справі № 333/6816/17);
 • вимоги щодо визнання незаконною нотаріальної дії з видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (постанова ВП ВС від 07.07.2020 у справі № 438/610/14-ц) та інші. 

– Зловживання процесуальними правами 

На сьогодні судова практика щодо застосування новел процесу про неприпустимість зловживання процесуальними правами є позитивною. ВС буде повною мірою підтримувати намагання суддів протидіяти зловживанню процесуальними правами, звичайно, якщо при цьому не порушуються засадничі принципи цивільного процесу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду.

Постанова КЦС ВС від 26.01.2022 у справі № 127/23611/20: вперше подана заява про роз’яснення судового рішення є процесуальним правом учасника справи і не зазначено в ч. 2 ст. 44 ЦПК як дія, яка суперечить завданням цивільного судочинства.

– Подання електронних доказів  

Більше корисної інформації та практичних кейсів з питань цивільного процесу в умовах воєнного стану — дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: