Назад до всіх новин

Система БПД зареєструвала право інтелектуальної власності на знаки «Безоплатна правова допомога» та «PRAVOKATOR»

26 Червня 2020

Координаційний центр з надання правової допомоги став власником знаків «Безоплатна правова допомога» та «PRAVOKATOR», зареєструвавши право на них в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Використовувати ці знаки можна лише з дозволу Координаційного центру з надання правової допомоги.

Набуття права інтелектуальної власності на знак «Безоплатна правова допомога» та «Legal Aid Ukraine» засвідчено свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 272869, що зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 березня 2020 року.

Знак являє собою дві квадратні дужки, що символізують протилежні сторони судового процесу і руки, що захищають, а внутрішній простір нагадує хрест, що символізує допомогу. Всередині квадратних дужок надпис – БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА або LEGAL AID UKRAINE.

Набуття права інтелектуальної власності на знак «PRAVOKATOR правовий клуб» засвідчено свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 276498, що зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 червня 2020 року.

Знак являє собою назву мережі правових клубів «PRAVOKATOR», що навмисно включає в першій частині термін «PRAVO», який підкреслює основну концепцію діяльності та робить акцент на меті – провокувати використання права для вирішення будь-яких проблем громадян у їхньому повсякденному житті. Літери АА у горизонтальному виконанні символізують рух вперед та зміни.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику такі права:

  • Право використовувати знак. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

  • Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;    зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;   позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;   позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
  • Право передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.
  • Право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.
  • Право проставляти поряд із знаком попереджувальне маркування, яке вказує на те, що цей знак зареєстровано в Україні.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Статтею 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та статтею 432 Цивільного кодексу України передбачено захист прав інтелектуальної власності судом.