Назад до всіх новин

Судова практика Верховного Суду у справах щодо розподілу майна подружжя

11 Березня 2023

Представляємо актуальну практику Верховного Суду у спорах щодо розподілу майна подружжя:

Постанова Верховного Суду від 12 травня 2022 року у справі № 212/10842/19: законодавець розмежував випадки, коли позовна давність для поділу майна подружжя застосовується та коли не застосовується (частина друга статті 74 СК України). У спорах про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, позовна давність не застосовується, коли жінка та чоловік проживають однією сім’єю, і, навпаки, позовна давність застосовується, якщо жінка та чоловік припиняють проживати однією сім’єю.

Постанова Верховного Суду від 16 лютого 2022 року у справі № 760/16783/15-ц: грошові кошти, витрачені на придбання нерухомого майна і сплачені за рахунок кредитних коштів під час перебування сторін у фактичних шлюбних відносинах, не можуть бути об’єктом права спільної сумісної власності подружжя і підставою для стягнення частки витрачених коштів на користь одного із колишнього подружжя.

Постанова Верховного Суду від 10 травня 2022 року у справі № 755/5802/20: за домовленістю сторін шлюбного договору правовий режим майна, набутого під час шлюбу, після укладання шлюбного договору може бути змінений із режиму спільності на режим роздільності.

Постанова Верховного Суду від 10 серпня 2022 року у справі № 541/312/21: початок перебігу позовної давності у справах про поділ спільного майна подружжя, шлюб якого розірвано, обчислюється не з дати ухвалення постанови державного органу реєстрації актів цивільного стану чи з дати набрання рішенням суду законної сили, а від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.

 

 

Постанова Верховного Суду від 14 грудня 2022 року у справі № 754/2060/17: зазначення в резолютивній частині судового рішення конкретних приміщень, з яких складається належна сторонам на праві спільної часткової власності частка, є зайвим, оскільки кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою в праві власності на спільне майно в цілому, яка є ідеальною та визначається відповідними процентами від цілого чи у дробовому вираженні.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/108025883