Назад до всіх новин

Судова практика Верховного Суду у спорах, що виникають із трудових правовідносин

08 Квітня 2023

Представляємо підбірку судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають із трудових правовідносин:

 

  • Постанова Верховного Суду від 8 лютого 2023 року у справі № 207/831/20: у випадку зміни судом дати звільнення у зв’язку зі звільненням працівника з роботи під час його тимчасової непрацездатності немає підстав і умов матеріальної відповідальності роботодавця, оскільки в такому разі зміна дати звільнення не є вимушеним прогулом.
  • Постанова Верховного Суду від 15 лютого 2023 року у справі № 377/169/20: якщо невиконання роботодавцем обов’язку звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку дії контракту призвело до його моральних страждань, то є підстави для відшкодування моральної шкоди останньому.
  • Постанова Верховного Суду від 6 липня 2022 року у справі № 148/201/21: строки звернення до суду у справах щодо трудових правовідносин врегульовано нормами КЗпП України, а не нормами ЦК України, тому посилання на положення пункту 4 частини першої статті 263 ЦК України щодо зупинення перебігу позовної давності є помилковим. Не може бути поважною причиною пропуску строку звернення до суду лише посилання особи на проходження нею служби в АТО / ООС без підтвердження належними й допустимими доказами непереборних обставин його пропуску.
  • Постанова Верховного Суду від 21 липня 2022 року у справі № 569/18379/19: працівник, для якого під час прийняття його на роботу було запроваджено ненормований робочий день, не може бути звільнений із займаної посади за прогул тільки з тієї підстави, що його не виявлено на його робочому місці без доведення того, що в цей час він не виконував свої трудові функції, безпосередньо передбачені його трудовим договором та посадовою інструкцією.
  • Постанова Верховного Суду від 14 грудня 2022 року у справі № 750/10938/15-ц: при вирішенні спорів щодо відшкодування шкоди, завданої діями працівника, суди повинні перевіряти додержання власником або уповноваженим ним органом установленого частиною третьою статті 233 КЗпП України річного строку з дня виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення до суду з позовом про її відшкодування. День ухвалення вироку чи ухвали суду за правилами КК України щодо заподіювача шкоди не вважається днем виявлення заподіяної ним шкоди за наявності доказів доведеного факту завдання шкоди.