Назад до бібліотеки

Соціальні виплати в умовах воєнного стану

18 Липня 2022

Від початку воєнного стану на території України мільйони українців змушені були покинути свої домівки та переїхати із зони активних бойових дій у більш безпечні регіони. Щоб допомогти українцям у воєнний час, уряд запровадив низку заходів із соціальної підтримки, а саме грошову допомогу вимушеним переселенцям, виплати на дітей, особам з інвалідністю, одноразові виплати з безробіття тощо. На практиці виникає безліч запитань, з якими звертаються громадяни до юристів та адвокатів системи БПД, пов’язаних з соціальними виплатами. 

Тож правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було проведено вебінар з Катериною Сухенко, юристкою БФ “Право на захист” м. Вінниця, на якому обговорювали питання зокрема щодо особливостей соціальних виплат в умовах воєнного стану.

Під час вебінару говорили про:

 1. Державну соціальну допомогу: види допомоги, умови призначення та механізм виплат у воєнний час. 
 2. Допомогу внутрішньо переміщеним особам. 
 3. Деякі особливості виплат державної соціальної допомоги в умовах воєнного стану.

“Більшість соціальних виплат обраховується виходячи з прожиткового мінімуму. У 2022 році він складає: для дітей віком до 6 років: з 01.07 — 2201 грн, з 01.12 — 2272 грн; дітей віком від 6 до 18 років: з 01.07 — 2744 грн, з 01.12 — 2833 грн; працездатних осіб: з 01.07 — 2600 грн, з 01.12 — 2684 грн; осіб, які втратили працездатність: з 01.07 — 2027 грн, з 01.12 — 2093 грн.”– зауважила спікерка Катериною Сухенко.

Види державних соціальних виплат

Допомога призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання. Призначається за умови, що звернення за її призначення надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини. Розмір допомоги складає 41 280 грн. Виплачуються одноразово у сумі 10 320 грн, решта – протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Також при народженні дитини виплачується грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 

Призначається особам, визначеним опікунами чи піклувальниками дітей, які залишилися без батьківського піклування та набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Розмір допомоги: 2,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на дітей; 3,5 розміри прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю відповідного віку. Якщо на дитину виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (окрім державної соціальної допомоги, що виплачується на дитину з інвалідністю), розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 (3,5) розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців (попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям).

Призначається усиновлювачу (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них), який: є громадянином України; постійно проживає на її території; усиновив дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним з подружжя дитини іншого з подружжя. За умови, що звернення за призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Надається у розмірі встановленому для виплати допомоги при народженні дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення. Контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини здійснюється службами у справах дітей.

Призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань. Розмір допомоги складається з двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Термін виплати – 6 місяців з можливістю продовження на підставі звернення та довідки про захворювання дитини.

Призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні. Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами. Виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно. Розмір допомоги складає 2100 грн.

Призначається з дати влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до досягнення дитиною 18 – річного віку, а в разі навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти – до 23-річного віку або до закінчення відповідного закладу освіти. Особам, яким встановлено інвалідність – до 23 років незалежно від продовження навчання. Розмір допомоги: 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку; 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю відповідного віку, у т.ч. для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються.

Призначається за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Виплачуються щомісяця кожному з батьків-вихователів чи одному з прийомних батьків. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на дітей.

Враховується матеріальний стан сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. 

Право на державну соціальну допомогу мають діти з інвалідністю віком до 18 років та особи з інвалідністю з дитинства. До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 18 років, особам з інвалідністю з дитинства І групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Допомога на догляд призначається одиноким особам, які досягли 80–річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію. Допомога на догляд призначається з дня звернення, але не раніше досягнення 80 – річного віку на період призначення пенсії. Особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням, замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд. Розмір допомоги складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або не залежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї. Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

 

Допомога внутрішньо переміщеним особам

Допомогу можуть отримати:

 • особи, які перемістилися з території територіальних громад, розміщених у районі ведення воєнних (бойових) дій;
 • особи, які перебувають у тимчасовій окупації, оточені (блоковані);
 • особи, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження внаслідок пошкодження і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат.

Розмір допомоги: 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. Допомога надається щомісячно, з травня 2022 року на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), формується в електронній формі,  а у разі відсутності технічної можливості – затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Для отримання допомоги необхідно заповнити заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Потралу Дія.

У заяві зазначається:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • дата народження;
 • відомості про місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;
 • адреса місця, куди перемістилася особа та контактний номер телефону;
 • номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN);
 • наявність статусу особи з інвалідністю;
 • відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

 

Особливості виплати допомоги в умовах воєнного стану

Державна соціальна допомога виплачуватиметься протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Під час воєнного стану не потрібно звертатися за її перепризначенням або підтвердженням права на її отримання.

Людям, які опинились у тимчасовій окупації, Мінсоцполітики продовжує нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі.

 

Більше інформації про особливості соціальних виплат в умовах воєнного стану дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: