Назад до бібліотеки

Примусове відчуження та вилучення майна для потреб держави в умовах воєнного стану

30 Серпня 2022

З 24 лютого 2022 року на всій території нашої держави було введено воєнний стан, який наразі продовжено до 21 листопада 2022 року, як відомо, причиною стала російська військова агресія. У зв’язку із цим, деякі права і свободи людини і громадянина можуть тимчасово обмежуватися.

Такі обмеження передбачені в Основному законі України. Так, Конституція України передбачає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, однак, примусове відчуження об’єктів власності з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Детально про механізми передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави, розповідає Вікторія Гвязда, помічниця юриста відділу безоплатної правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

В яких формах можливе позбавлення майна в умовах воєнного стану?

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» передбачає позбавлення осіб майна у двох формах, а саме:

  • примусове відчуження майна – позбавлення власника права власності на майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, та яке переходить у власність держави для використання в умовах воєнного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;
  • вилучення майна – позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління державним майном з метою його передачі для потреб держави. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.

При цьому, законодавство не визначає, які саме види майна можуть бути примусово відчужені. Це може бути як рухоме (автотранспортні засоби, обладнання), так і нерухоме майно (будівлі, споруди тощо).

Хто може примусово відчужити майно в умовах воєнного стану?

Примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Також важливо розуміти, кого саме законодавство відносить до військового командування, яке уповноважене приймати рішення про примусове відчуження майна. Так, відповідно до закону військовим командуванням є:

  • головнокомандувач Збройних Сил України;
  • командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України;
  • командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;
  • командувачі (начальники) органів військового управління;
  • командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

При цьому у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження майна здійснюється лише за рішенням військового командування без відповідних погоджень.

Детальніше про вимоги щодо документального оформлення акту примусового відчуження або вилучення майна дивіться в інфографіці.

Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню

Примусовому відчуженню майна має обов’язково передувати його оцінка, яку повинні здійснювати професійні оцінювачі, тому, що під час складення акту додається висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Однак, у випадку неможливості залучення оцінювачів таку оцінку майна можуть здійснювати органи державної влади та місцевого самоврядування за погодженням з власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Оцінка майна може бути оскаржена до суду. У випадку незгоди з проведеною оцінкою майна, яке підлягає відчуженню, свої заперечення варто вказувати на зворотній стороні акта та, за наявності, посилатись на документи щодо реальної вартості майна.

Відшкодування вартості примусово відчуженого майна

Як зазначалося вище, примусове відчуження майна здійснюється за умови повного відшкодування його вартості: попереднього (тобто до безпосереднього відчуження майна) або наступного (яке здійснюється вже після відчуження майна).

Попереднє повне відшкодування вартості примусово відчуженого майна здійснюється на підставі висновку про вартість майна на дату його оцінки, яка проведена у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

Отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене майно можливе після скасування правового режиму воєнного стану. Для цього колишній власник майна повинен звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. Усі спори, пов’язані з відшкодуванням вартості примусово відчуженого майна, вирішуються в судовому порядку. Важливо, що у разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану примусово відчужене майно збереглося, а колишній власник наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. Підставою для повернення майна є рішення суду, яке набрало законної сили. Одночасно власник зобов’язується повернути грошову суму, яка була ним одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна. Крім того, колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Отже, в умовах воєнного стану можуть обмежуватись права і законні інтереси людини, але застосування заходів правового режиму воєнного стану повинно здійснюватись відповідно до встановленої законодавством процедури.