Назад до бібліотеки

Професійна етика правників в умовах війни: нові виклики

17 Серпня 2022

Репутація є актуальним для всіх без винятку правників. Для формування репутації юриста вагоме значення має відповідність його діяльності вимогам закону та дотримання ним правил професійної етики. Правила етичної поведінки мають застосовуватися на всіх етапах відносин юриста з клієнтом у процесі надання йому правової допомоги у різних формах, з колегами під час професійного спілкування, з органами державної влади, їхніми службовими та посадовими особами у процесі представництва інтересів клієнта та загалом у процесі виконання професійних завдань правника, особливо у такий непростий для нас час воєнного стану. 

Тож правовим клубом PRAVOKATOR.Дніпро було проведено вебінар з Марією Губарєвою, адвокаткою з 13 річним досвідом роботи, на якому обговорювали питання зокрема про вплив військового стану на професійну етику юристів та нові виклики, які необхідно долати у цьому напрямку.

Під час вебінару говорили про:

 

 1. Історичний розвиток та загальну теорію етики.
 2. Професійну етику юриста в умовах війни.
 3. Особливості етичної поведінки працівників системи БПД.
 4. Вплив військового стану на основні принципи етичної поведінки правників.

 

Етика – це наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки та звичаї. Професійна етика – це кодекс правил, що визначає поведінку спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання професійних обов’язків. Юридична етика — це галузь вчення про етику, що досліджує роль і значення моральних принципів у сфері здійснення правосуддя і правоохоронної діяльності. Юридична етика регулює відносини суспільства та особи, а саме: етику суддів, слідчих, адвокатів тощо.

Переглядайте за якими ознаками спеціалізації поділяється юридична етика в інфографіці.

Юрист покликаний затверджувати і захищати головні цінності суспільства, захищаючи права громадян. Тому для нього важливі такі якості:

 • керуватися принципом верховенства права, знати і поважати закони;
 • вміти організувати свою діяльність, самокритично оцінити її результати, бути преконаним у необхідності постійного професійного самовдосконалення, вміти акумулювати і застосовувати на практиці нову інформацію;
 • бути справедливим і гуманним, поважати моральні цінності, бути здатним нести відповідальність за долю людей;
 • поважати чужу думку, в разі глибокої переконаності в правоті вміти відстоювати власну думку, проявляти твердість і незалежність у відстоюванні своїх суджень, не боятися сміливих ідей;
 • мати здатність поставити себе на місце іншої людини (клієнта) і оцінити ситуацію з цієї позиції, бути здатним до співпереживання і милосердя;
 • бути політично активним і психологічно стійким, проявляти твердість моральних та ідейних переконань, культивувати в колективі плюралізм думок, дискусію, ініціативу;
 • мати почуття обов’язку і відповідальності за доручену справу, вміти створити команду однодумців;
 • бути зібраним і врівноваженим, здатним концентрувати і швидко перемикати увагу.

 

“Зараз ми працюємо у складні часи і важливо дотримуватися основних принципів етичної поведінки правників. На мій погляд, основні принципи на які вплинула війна є принцип компетентності та добросовісності, принцип дотримання законності, а також принцип корпоративної єдності та взаємної поваги між правниками” – зазначила спікерка Марія Губарєва. 

Детальніше про ці принципи дивіться у інфографіці.

Більше корисної інформації про професійну етику правників в умовах війни дивіться у записі вебінару на youtube каналі мережі правових клубів PRAVOKATOR: https://youtu.be/aBEVRqxuKVs