Назад до всіх новин

PRO соціальні гарантії та пенсійне забезпечення військовослужбовців

23 Листопада 2022

Держава зобов’язується піклуватися про своїх захисників, зокрема, забезпечуючи їх соціальними гарантіями та пільгами. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей базується на Конституції України і складається з Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII (далі – Закон № 2011-XII) та інших нормативно-правових актів. У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються додаткові, в порівнянні з іншими, визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

У рубриці #ПорадиВідPROфі розглянемо соціальні гарантії та пенсійне забезпечення військовослужбовців. Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму. Стаття підготовлена Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське бюро правової допомоги відділу БПД Сумського місцевого центру з надання БВПД.

Держава, зокрема, в Законі № 2011-XII визначає такі права, пільги та соціальні гарантії:

 • продовольче, речове та інше матеріальне забезпечення за встановленими нормами;
 • безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я, а при їх відсутності чи у невідкладних випадках – медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • військовослужбовці, які брали безпосередню участь в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад;
 • санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей (крім військовослужбовців строкової військової служби) у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік.

Також, законодавством передбачено виплати одноразових грошових допомог при звільненні з військової служби та у разі встановлення  інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Необхідно зазначити, що держава гарантує забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб.

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Крім цього, за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до законодавства, держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення.

Військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством. Зазначені пільги, надаються військовослужбовцям і членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні:

 • до 10 років становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років – 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років – 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років – 45 календарних днів,
 • без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям, також, надаються щорічні відпустки і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин на умовах визначених законодавством.

Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження, відпустку у межах України, при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України.

Також, військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом  не нараховуються.

Військовослужбовці та члени їх сімей, які мають право на пільги, гарантії та компенсації відповідно до Закону № 2011-XII, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, встановленими для громадян України законами та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів місцевого самоврядування.

Складовою соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей є пенсійне забезпечення, яке повинно гарантувати їм гідний рівень життя у разі досягнення ними вислуги років та в інших випадках, передбачених законодавством. Пенсійне забезпечення військовослужбовців після звільнення їх з військової служби провадиться відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 9 квітня 1992 року № 2262-XII.

На сьогодні передбачені такі види пенсійного забезпечення:

 • довічна пенсія за вислугу років (призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби  та  військової  служби  за контрактом, при наявності  встановленої Законом вислуги на військовій службі,  службі  в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній  службі  спеціального  зв’язку  та  захисту інформації  України,  в  органах і підрозділах цивільного захисту,  податкової   міліції,   Державної   кримінально-виконавчої  служби України);
 • пенсія по інвалідності (призначається особам, які  стали інвалідами за умов, передбачених Законом);
 • пенсія в разі втрати годувальника (призначається членам сімей  військовослужбовців,  які  загинули  чи  померли  або пропали безвісти).

Важливо! Пенсії по  інвалідності військовослужбовцям, а членам їх сімей – пенсії в разі  втрати годувальника, призначаються незалежно від тривалості служби. Необхідно зазначити, що військовослужбовцям, які   мають  право  на  пенсійне  забезпечення,  пенсії  відповідно  до  Закону № 2262-XII призначаються  і виплачуються після  звільнення їх зі служби.

 

Даний матеріал підготовлено Людмилою Сайко, завідувачкою сектору Сумське бюро правової допомоги відділу БПД Сумського МЦ БВПД у співпраці з мережею правових клубів PRAVOKATOR