Назад до всіх новин

PRO нарахування та перерахунок пенсії

19 Жовтня 2022

У рубриці #ПорадиВідPROфі розглянемо особливості нарахування та перерахунку пенсії. Нагадаємо, що якщо ви бажаєте поділитись своїм досвідом та знаннями  з широким колом юристів системи БПД і не тільки – то заповнюйте цю форму. Стаття підготовлена Інгою Сумароковою, головним спеціалістом відділу безоплатної правової допомоги Павлоградського місцевого центру з надання БВПД.

Обчислення розміру пенсії

Розмір пенсії за віком, який визначається відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) у кожної особи свій індивідуальний, оскільки залежить від:

 •   тривалості страхового стажу;
 •   величини заробітної плати, з якої сплачено страхові внески на загальнообов’язкове пенсійне страхування;
 •   часу виходу на пенсію.

 Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком. При цьому наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 За наявності страхового стажу меншої тривалості у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, виплачується після досягнення особою віку 65 років. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“.

Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці“, та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи,  з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Для обчислення розміру пенсії  застосовується заробітна плата (дохід) застрахованої особи, за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку по місяць, що передує місяцю звернення по пенсію. За бажанням пенсіонера і за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (коли особа надає таку довідку)   для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії (попереднього перерахунку) незалежно від перерв у роботі, під час переведення вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії..

 Законом передбачено можливість виключити періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів одержання допомоги по безробіттю незалежно від перерв і будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Оптимізацією називають вилучення невигідних місяців (невисоких коефіцієнтів) заробітку. За бажанням особи може бути виключено періоди (понад 10% страхового стажу):

 •   строкової військової служби;
 •   навчання;
 •   догляду за особою з інвалідністю I групи або за дитиною з інвалідністю віком до 16 років;
 •   догляду за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує стороннього догляду;
 •   догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року.
 •   періоди страхового стажу під час карантину  з місяця запровадження карантину у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення.
 •   періоди страхового стажу під час воєнного стану, введеного відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану“, з місяця введення воєнного стану та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування

У всіх випадках період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців, крім випадку, коли страховий стаж особи становить менший період.

Вилучення невигідних місяців  заробітку сприяє підвищенню індивідуального коефіцієнта заробітку і як наслідок підвищенню розміру пенсії.

Законом також встановлено обмеження виплати максимального розміру пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) який не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Перерахунок пенсії

Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії без додаткового звернення особи.

 Перерахунок пенсій проводиться без додаткового звернення осіб, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати:

 • перерахунок проводиться щорічно з 1 квітня, без звернення пенсіонера, на найбільш вигідних умовах тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на його проведення;
 • обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

 Право на проведення перерахунку мають пенсіонери, які після призначення (перерахунку пенсії):

 • продовжували працювати та мають не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі;
 • продовжували працювати і мають менше як 24 місяці страхового стажу (у такому разі, перерахунок проводиться не раніше ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком пенсії).

 Перерахунок пенсії проводиться:

Для пенсіонерів, які продовжували працювати та мають не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:

 1. з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію;
 2. з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (доходу), набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

 Для пенсіонерів які продовжували працювати і мають менше як 24 місяці страхового стажу – з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. Одержувачам пенсій за вислугу років, які не досягли пенсійного віку такі перерахунки будуть проводитись після досягнення пенсійного віку.

Перерахунок призначеної пенсії, провадиться в такі строки:

 • у разі виникнення права на підвищення пенсії – з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;
 • у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, – з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.
 Виплата пенсії окремим категоріям громадян

Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. У випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 25 відсотків призначеної пенсії.

 Якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, є непрацездатні члени сім’ї, (чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку,  діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років), які перебувають на його утриманні, пенсія виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім’ї.

 Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім’ї, перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них пенсіонерів.

 Дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні особисті рахунки у банку.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у банку. При цьому частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії у зв’язку з втратою годувальника, перераховується на банківський рахунок установи, де ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

 Виплата особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.

 Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань. При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали. Члени сім’ї, померлого пенсіонера, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії,  сума пенсії ділиться між ними порівну.

Даний матеріал підготовлено Інгою Сумароковою, головним спеціалістом відділу безоплатної правової допомоги Павлоградського місцевого центру з надання БВПД у співпраці з мережею правових клубів PRAVOKATOR